Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Małe kina potrzebują unijnej pomocy, by nadążyć za cyfrową rewolucją

Strasburg, 16/11/2011. Sprzęt cyfrowy jest zbyt drogi, a bez niego małe, niezależne kina nie będą w stanie nadążyć za cyfrową rewolucją - przekonują parlamentarzyści w rezolucji przyjętej przez Parlament w środę. Dokument mówi o dotacjach unijnych, dzięki którym małe kina będą w stanie zainwestować w produkcję, archiwizowanie i projekcję 3D, HDTV czy technologię Blue-ray.

 

"Musimy pamiętać, że inwestycje w kulturę i kino dają długoterminowe, niematerialne, wielopokoleniowe rezultaty w zakresie kształtowania europejskiej tożsamości, promując dialog i wspierając różnorodność kulturową i językową. Cyfryzacja nie tylko zwiększa potencjał gospodarczy sektora filmowego, ale też daje każdemu Europejczykowi szybki dostęp do filmów dobrej jakości", powiedział autor rezolucji, polski deputowany Piotr Borys (EPP, PL).

 

Inwestowanie w europejską tożsamość

 

Unijne i krajowe dotacje na rzecz europejskiego kina powinny wspierać różnorodność produkcji filmowej oraz europejską sieć kin i traktować je jako sposób na promowanie europejskiej tożsamości kulturowej. Dlatego posłowie apelują o zwiększenie pomocy publicznej oraz o dofinansowanie kinematografii z zasobów unijnych funduszy strukturalnych oraz programu MEDIA w celu wspierania digitalizacji europejskich produkcji filmowych i kanałów ich dystrybucji.

 

Promowanie dziedzictwa kinematografii

 

Jak zauważają posłowie, kluczowym wyzwaniem, z jakim walczy dziś współczesne kino europejskie jest utrzymanie oglądalności w małych, niezależnych kinach, głównie w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich. To przede wszystkim te kina zmagają się z problemami finansowymi i to one powinny otrzymać wsparcie, żeby nadążyć za postępem technologicznym.

 

Nowa rezolucja podkreśla także znaczenie cyfrowej archiwizacji dla ochrony i zachowania krajowego oraz europejskiego dziedzictwa kinematograficznego. Dlatego posłowie apelują do krajów członkowskich o podjęcie niezbędnych środków prawnych, przy jednoczesnym poszanowaniu praw autorskich.

 

Europejski przemysł filmowy to blisko 30 000 ekranów kinowych i 1200 filmowych produkcji rocznie. Jednak z blisko 1 mld sprzedanych biletów w 2010 roku, zaledwie 27% stanowiły filmy europejskie. Wysokie koszty przejścia na system cyfrowy mogą spowodować proces zamykania kin, szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych.

 

Przyjęciu tej rezolucji towarzyszyło przyznanie nagrody filmowej Parlamentu Europejskiego LUX 2011 filmowi 'Śniegi Kilimandżaro' w reżyserii Roberta Guédiguian'a.

 

Głosowanie: 16.11.2011

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

 

Tekst rezolucji (pod datą 16.11.2011)

 

Profil sprawozdawcy: Piotr Borys (EPP, PL)

 

Komunikat z przyznania nagrody LUX 2011

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...