Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Agenda Prac w PE, 07 - 11 listopada 2011

14 - 17 listopada 2011 Sesja plenarna w Strasburgu
 
 
14 listopada 2011
 
1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)
 
 
15 listopada 2011
 

1. Spotkanie z administratorką komisji ITRE

O spotkanie poprosiła Pauline Gounaud celem zapoznania się ze stanowiskiem Profesora na temat poprawek kompromisowych do opinii A. Meszarosa w sprawie wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej oraz w sprawie prawnego systemu rozstrzygania sporów patentowych

     

2. Grupa Robocza komisji ITRE

AGENDA:

* Komunikaty Koordynatora

Nominacja sprawozdawców oraz sprawozdawców-cieni

* Przygotowania do sesji plenarnej

- Sprawozdania Jana Březiny w sprawie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2012-2013)

- Pytanie ustne postawione przez Herberta Reulaw sprawieotwartego Internetu oraz neutralności sieci w Europie (S&D shadow: Catherine Trautmann)

* Przygotowania do następnego posiedzenia komisji ITRE (23 listopada)

- Projekt opinii Yannicka Jadota - UE & Chiny: brak równowagi w relacjach handlowych? (S&D shadow: Mario Pirillo)

- Projekt opinii Alajosa Mészárosa w sprawie wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (S&D shadow: Adam Gierek)

- Projekt opinii Alajosa Mészárosa w sprawie prawnego systemu rozstrzygania sporów patentowych (S&D shadow: Adam Gierek)

- Projekt opinii Mario Pirillo w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku

* Aktualny stan prac: efektywność energetyczna oraz opodatkowanie energii

2. Spotkanie Polskiej Delegacji S&D

Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z posiedzenia Przewodniczących delegacji narodowych w Grupie S&D oraz informacje z Zarządu Krajowego SLD

2. Sprawozdanie z prac Prezydium PE

3. Sprawy różne

3. Nadzwyczajne posiedzenie Delegacji do Parlamentarnej Komisji Współpracy UE-Rosja

AGENDA:

* Adoption of the draft agenda (PE 467.633)

* Exchange of views with H.E. Mr Vladimir CHIZHOV, Permanent Representative of the Russian Federation to the European Union, on the current state of play of the EU-Russia relations before the next Summit (on 15 December 2011 in Brussels)

* Any other business

4. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)

5. Kolacja Polskiej Delegacji S&D

16 listopada 2011
 
1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)
 
 
17 listopada 2011
 
1. Spotkanie Delegacji ds. Stosunków UE-Australia & Nowa Zelandia
AGENDA:

* Approval of the minutes of the meeting of 29 September 2011

* Chair's announcements

* Discussion on the preparation of the 18th EU - New Zealand Interparliamentary visit (to be held in New Zealand in 2012, week 8)

* Any other business
 
 
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...