Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Spotkanie grupy S&D, 9 - 10.11.2011

SPOTKANIE GRUPY

 

Sala Anna Lindh (JAN 4Q2), Bruksela

 

 

 

wtorek, 9 listopada 2011                                                                                                              18.15 - 19.30        

 

 

1.

 

18.15

     

Przyjęcie projektu agendy

 

 

2.

 

18.15

 

Komunikaty Przewodniczącego

 

 

3.

 

 

18.25

 

 

Debata nt. przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Art. 122 Regulaminu PE)

 

 

4.

 

18.35

    

Przygotowania do debaty i głosowania nad sprawozdaniem Petera Simona w sprawie reformy zasad udzielania pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

 

 

 

 

środa, 10 listopada 2011                                                                                                                  09.00 - 13.00

 

5.

9.00

Przygotowania do I listopadowej sesji plenarnej - przegląd przez Sekretarza Parlamentarnego Grupy

6.

9.10

Przygotowania do debaty i głosowania nad oświadczeniem Wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie szczytu UE-USA 28 listopada 2011r.

7.

9.45

Przygotowania do debaty i głosowania nad sprawozdaniem Debory Serracchiani w sprawie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (przekształcenie)

8.

10.30

Wymiana poglądów z Sergei'em Stanishevem, Przewodniczącym Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, na temat politycznej sytuacji w Bułgarii po ostatnich wyborach

9.

11.15

Przygotowania do debaty i głosowania nad sprawozdaniem Frédéric'a Daerden w sprawie Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem

 

 

 

       Inne sprawy

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...