Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Spotkanie grupy S&D, 24 - 26 października 2011

SPOTKANIA GRUPY
Sala N1.4, w Strasburgu
 
 
 
 
 
poniedziałek, 24 października 2011                                                                                    16.00 - 17.00
1.
16.00
Przyjęcie projektu agendy
 
2.
16.00
Komunikaty Przewodniczącego
3.
16.10

Przygotowania do II październikowej sesji plenarnej - przegląd przez Sekretarza Parlamentarnego Grupy

4.
16.20

Debata nt. przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Art. 122 Regulaminu PE) - rezolucje S&D

5.
16.30

Przygotowania do głosowania nad sprawozdaniem Crescenzio Rivellini'ego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja 2: Rada

 6.
16.50

Informacja na temat sprawozdania Heide Rühle w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych

 
 
        Inne sprawy    
 
 
 
 
 
 
 
 
wtorek, 25 października 2011                                                                                          18.30 - 20.30               
1.
18.30

Gość: Alfredo Perez Rubalcaba, kandydat PSOE na premiera

2.
19.20
Komunikaty Przewodniczącego
3.
19.30

Informacja na temat pytania ustnego w sprawie zagrożenia zdrowia publicznego w związku z odpornością przeciwbakteryjną

 
 

            Inne sprawy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
środa, 26 października 2011                                                                                              19.00- 21.00
1.
19.00

Komunikaty Przewodniczącego, sprawozdanie z posiedzenia Biura Grupy oraz Biura PE 

2.
19.20

Debata nt. przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Art. 122 Regulaminu PE) - rezolucje

3.
19.30

Przygotowania do debaty priorytetowej w sprawie konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej 23 października 2011

4.
20.15

Przygotowanie do głosowania nad rezolucją w sprawie bieżących wydarzeń na Ukrainie

5.
20.30

Przygotowanie do głosowania nad rezolucją w sprawie sytuacji w Egipcie i Syrii, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich

6.
20.40

Ostatnie wydarzenia polityczne w Tunezji i Libii

 
 

        Inne sprawy

       
 
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...