Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
PE: Budżet 2012 powinien sprzyjać wzrostowi gospodarczemu

Strasburg, 26/10/2011. Parlament przyjął stanowisko w sprawie budżetu na 2012 rok, który powinien sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, zatrudnieniu i innowacyjności. Na wsparcie zasługują także wysiłki na rzecz demokratyzacji w krajach ościennych.

Po cięciach wprowadzonych przez radę w lipcu, posłowie przywrócili wysokość wydatków do poziomu proponowanego pierwotnie przez Komisję Europejską.

W porównaniu z rokiem bieżącym Parlament proponuje wzrost płatności o 5,2%, co daje budżet w wysokosci 133, 1 mld euro. Stanowisko przyjęto stosunkiem głosów 431/120/124.

 

Teraz rozpocznie się 21-dniowy okres pojednawczy. W tym czasie zaplanowano spotkania na 8 oraz 18 listopada. Ponadto w dniach 3, 10 i 14 listopada odbędą się rozmowy trójstronne. Jeśli podczas tego okresu Parlament i Rada dojdą do porozumienia, ostateczny budżet na rok 2012 zostanie przyjęty przez PE na sesji plenarnej, która odbędzie się na przełomie listopada i grudnia w Brukseli.

 

Finansowanie polityki spójności, funduszy strukturalnych oraz badań i rozwoju

 

Najwyższy przyrost wydatków przewidziany jest w funduszach na badania i rozwój (+10,35%) oraz politykę spójności i fundusze strukturalne (+8,8%). W obu obszarach finansowana jest duża ilość projektów inwestycyjnych, które w obecnym, piątym roku wieloletniej perspektywy finansowej znajdują się na zaawansowanym etapie realizacji i fundusze przewidziane na nie wcześniej muszą właśnie teraz zostać wypłacone.

 

Kolejną kategorią wydatków, która notuje wzrost jest obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (+6,84%). Potrzeba zwiększenia wydatków podyktowana jest koniecznością sprawnego zarządzania zwiększonym napływem migrantów oraz wzmocnienia nadzoru na południowych granicach UE na wodach Morza Śródziemnego.

 

W innych kategoriach, takich jak konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz UE na arenie miedzyanrodowej, Parlament Europejski planuje nieznaczne zwiększenie środków w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej.

 

Niektórzy posłowie krytykowali Radę za brak spójności w podejściu do propozycji budżetowej. Wysokość środków przewidzianych na funkcjonowanie nowych agencji nadzoru finansowego lub Fronteksu nie jest wystarczająca dla zapewnienia sprawnego wykonywania ich zadań, które jednocześnie postrzegane są jako najwyższy priorytet.

 

Badania, innowacje i edukacja (Dział 1A)

 

Francesca Balzani (S&D, IT), która odpowiada za prace nad budżetem w Parlamencie, przekonywała, że inwestycje przyczynią się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zgodnie z jej sugestiami Izba poparła propozycje zwiększenia wydatków na programy związane z realizacją strategii UE2020.

 

Parlament sprzeciwia się finansowaniu projektu badawczego kontrolowanej fuzji jądrowej ITER z pieniędzy 7. ramowego programu badań i rozwoju, jak proponują Rada i Komisja. Deputowani uważają, że należy na niego znaleźć zupełnie nowe środki, bez uszczuplania już istniejących programów.

 

Polityka spójności (Dział 1B)

 

Parlament Europejski przywrócił finansowanie polityki spójności do poziomu zaproponowanego przez Komisję Europejską, a ograniczonego znacznie przez państwa członkowskie.

 

Rolnictwo i środowisko (Dział 2)

 

Parlament przewidział dodatkowe 250 mln euro na fundusz wsparcia dla producentów owoców i warzyw. Fundusz ma na celu zapobieganie nagłym kryzysom lub wsparcie rolników poszkodowanych w wyniku nagłego kryzysu na rynku upraw, takiego jak zakażenie bakterią EHEC w roku ubiegłym.

 

Posłowie zdecydowanie bronią programu dotowania żywności dla najbardziej potrzebujących, z którego finansowane są banki żywności, a który blokują państwa członkowskie nie zgadzając się na nową podstawę prawną dla tej propozycji.

 

Obszar wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości i obywatelstwa (Działy 3a i 3b)

 

Parlament nie zgadza się na cięcia dokonane przez państwa członkowskie w funduszu dla uchodźców, funduszu powrotowym oraz funduszu granic zewnetrznych, z których finansowane są m.in. działania agencji Frontex. Na fundusze te łącznie proponowana jest kwota 45 mln euro, a Parlament chce dodatkowego (25 mln) dofinansowania Frontexu, aby zapewnić właściwą kontrolę granicy morskiej na Morzu Śródziemnym oraz na granicy turecko-greckiej. Na ten cel przeznaczono już dodatkowe środki w ubiegłym miesiącu, ale posłowie obawiają się, że do końca roku sytuacja nie ulegnie znacznej poprawie.

 

Sprawy zagraniczne (Dział 4)

 

Posłowie zatwierdzili zwiększenie o 100 milionów euro funduszu pomocowego dla Palestyny, bliskowschodniego procesu pokojowego, oraz dla agencji ONZ ds. pomocy uchodźcom palestyńskim (UNRWA). Zgodzili się również na przeznaczenie 27 mln euro na rozwój instrumentu współpracy dla Azji i Ameryki Łacińskiej, 3 milionów na misje obserwacyjne wyborów oraz kolejnych 3 milionów euro na rzecz wspólnoty mniejszości tureckiej na Cyprze. Aby moc sfinansować te wydatki, posłowie byli zmuszeni zredukować koszty innych projektów, np. misji policyjnej UE w Afganistanie oraz linii budżetowej przeznaczonej na nadzwyczajne działania UE w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

 

Administracja (Dział 5)

 

Sprawozdawca odpowiedzialny za budżet Parlamentu Europejskiego i innych instytucji, Jose Manuel Fernandez (EPP, PT) zaproponował kolejne cięcia w wydatkach Parlamentu. Posłowie zatwierdzili nieznaczny, poniżej wskaźnika inflacji, wzrost o 1,44%, co musi wystarczyć na pokrycie kosztów przyjęcia dodatkowych 18 deputowanych (zgodnie z Traktatem Lizbońskim). Gdyby wyłączyć tę część kosztów wzrost budżetu PE wyniósłby zaledwie 0,8%.W celu ograniczenia ogólnego poziomu wydatków Parlamentu, posłowie planują oszczędności na tłumaczeniach oraz w wydatkach na podróże służbowe, które zostaną zmniejszone o 5%. Wszystkie dodatkowe uposażenia poselskie zostaną zamrożone na poziomie z roku 2011.

 

Procedura: Budżet

 

Zapis wideo debaty (26.10.2011)

 

Projekt budżetu 2012 zaproponowany przez KE (EN)

 

Projekt rezolucji

 

Budżet UE z bliska

 

10 faktów o budżecie unijnym

 

Sylwetka sprawozdawcy - budżet 2012: Francesca Balzani (S&D; IT)

 

Sylwetka sprawozdawcy - inne sekcje: José Manuel Fernandes (EPP, PT):

 

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...