Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Strefa euro: Parlament domaga się reform i przemyślanego planu wyjścia z kryzysu

Strasburg, 13/10/2011.

W rezolucji przyjętej w czwartek Parlament Europejski wezwał do opracowania kompleksowego planu wyjścia z kryzysu strefy euro. Wśród proponowanych działań posłowie wymieniają dokapitalizowanie europejskich banków, ujednolicenie krajowych systemów podatkowych, emisję euroobligacji oraz wzmocnienie zarządzania gospodarczego w strefie euro.

Parlament zwrócił się do Komisji Europejskiej o przygotowanie planu przywrócenia wiarygodności finansowej UE z jasnym harmonogramem określającym etapy jego wdrażania. Plan taki powinien całkowicie opierać się na metodzie wspólnotowej i uwzględniać istniejącą strukturę instytucjonalną Wspólnoty.

 

Posłowie proponują przegląd regulacji rynku finansowego, aby uodpornić unijną gospodarkę na kryzysy w przyszłości. Państwa członkowskie powinny ujednolicić swoje systemy podatkowe oraz podjąć skuteczniejszą walkę z oszustwami podatkowymi.

 

Euroobligacje oraz plan na rzecz inwestycji i zatrudnienia

 

Posłowie wzywają do wprowadzenia obligacji, które pomogłyby sfinansować projekty inwestycyjne, co przyczyniłoby się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.. Komisja powinna sprawniej wdrażać dorobek prawny z zakresu jednolitego rynku w państwach członkowskich.

 

Posłowie chcą, aby przed końcem 2011 roku Komisja przedstawiła sprawozdanie w sprawie emisji europejskich obligacji skarbowych. Europejskie papiery wartościowe pomogłyby poprawić dyscyplinę fiskalną i stabilność w strefie euro za pośrednictwem mechanizmów rynkowych. Należy dążyć do dalszego wzmocnienia reguł zarządzania gospodarczego w strefie euro.

 

Co dalej?

 

Rezolucja zostanie przekazana Radzie Europejskiej, która zbierze się w Brukseli 23 października.

 

 

Przyjęty teks rezolucji (dostępny od 13.10.2011)

 

Zapis wideo debaty
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...