Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Wymiana poglądów na temat tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej oraz sądowniczego systemu
  Nie jestem takim optymistą, jak Kolega Meszarosz.
Niniejsze rozporządzenie to jeszcze nie Jednolity Patent Unii Europejskiej, który staraliśmy się wprowadzić 5 lat temu. Myślę, że na taki patent musimy jeszcze poczekać. To bardzo zła wiadomość dla naszych gospodarek. Myślę również, iż powinien to być patent innowacyjny nie tylko w sensie prawno-proceduralnym, jak ten, lecz także formy. Nie wiem, czy Koledzy są świadomi tego, że niektóre patenty, np. z zakresu farmacji, to nawet 800 stron! Potrzebny jest innowacyjny standard patentu, bo to dopiero poprawiłoby wszystkie wskaźniki, a więc - skróciło czas patentowania, wyeliminowało wysokie koszty tłumaczeń i generalnie obniżyło łączne koszty ochrony.

 

"Patent europejski o jednolitym skutku" to tylko mały krok do przodu. Upraszcza się nieco kosztowne procedury i zmniejsza koszty w nieunijnej instytucji, tj. Europejskim Urzędzie Patentowym, takie, jak:
- koszty wieloetapowości składania i przyjmowania aplikacji (czyli koszty procedur administracyjno-prawnych),
- koszty tłumaczeń,
- wysokie koszty badań nowości, które są wyższe niż w USA i Japonii, ale podobno zwiększają jakość.
Tym niemniej "patent europejski o jednolitym skutku" jest praktycznie nieosiągalny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystają to konkurenci, zwłaszcza ci spoza Unii. Będziemy kupować licencje w Chinach i w Indiach.
Proponowana harmonizacja administracyjno-prawna ma sens pod warunkiem, że zharmonizowane zostaną także kryteria patentowalności we wszystkich krajach, w których ten skutek ma być jednolity.
Sam Europejski Urząd Patentowy - jak wiem - często czyni odstępstwa od ustaleń konwencji patentowej w tej sprawie.
Jest to słaby, mało ambitny projekt. Brak w nim opinii na temat skutków dla gospodarek państw, a została zrobiona opinia o skutkach dla nieunijnego Europejskiego Urzędu Patentowego. Skąd ta troska?

Jeśli chodzi o drugą opinię, zunifikowany Sąd Patentowy, to system niedopracowany, nieuzgodniony z państwami członkowskimi. Dziwi mnie ten nadmierny pośpiech, bo można podejrzewać, że chodzi o przeforsowanie czegoś, na co nie wszyscy się zgadzają. Dlaczego brak tłumaczeń? A przecież język prawniczy jest hermetyczny, trudny. Skąd ten pośpiech? Sądzę, że za nim kryje się działanie na szkodę UE. Dlaczego bowiem brak oceny skutków finansowych dla gospodarek państw członkowskich? Przecież tutaj przerzuca się koszty funkcjonowania nieunijnej organizacji, jaką jest Europejski Urząd Patentowy, na państwa członkowskie, a jest to bardzo drogi urząd. Średnie płace ekspertów tam to ok. 10.000 euro (nieopodatkowane).
Dziękuję.


Tekst wystąpienia sprawozdawcy-cienia na posiedzeniu komisji ITRE w dniu 5 października 2011
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...