Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Sesja plenarna - Debata: Integralność i przejrzystość rynku energii - wyjaśnienie sposobu głosowania
 

Strasburg, 14.09.2011r.

Podstawowym celem rozpatrywanego rozporządzenia jest taka organizacja europejskiego rynku energii, by dzięki jego integralności, a także przejrzystości wykluczyć skłonności monopolistyczne lub oligopolistyczne dużych korporacji energetycznych. Prowadzą one bowiem do zahamowania dążeń do innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań, co w efekcie może niekorzystnie wpłynąć na sytuację końcowego odbiorcy.

Chodzi o to, by zapobiec działaniom spekulacyjnym oraz uniknąć m.in. zagrożeń, które wypływają z nadużyć, zwłaszcza na rynku instrumentów pochodnych. Należy ograniczyć możliwości spekulacyjnego zgłaszania zapotrzebowania na zakup energii w przypadku, gdy nie może ona być od razu przejęta i przesłana, a także wtedy, gdy nie istnieją możliwości finansowe przeprowadzenia tej transakcji.


Przejrzystość rynku energii wymaga także pełnej informacji o rzeczywistych cenach, co stanowi warunek sine qua non uczciwej gry.
W rozporządzeniu brak w handlu energią nowych jego form, np. nie energią wprost, lecz dysponowaną przez określony czas mocą (tzw. capacity payment), co ukrócałoby spekulacje. Przy kształtowaniu cen energii nie uwzględnia się kosztów jej przesyłu (nodal pricing), co sprawia, że łączne koszty są niewłaściwe.

Również dostęp do danych, nawet tych tzw. wrażliwych, winny mieć wybrane instytuty naukowe celem prowadzenia niezależnych analiz.

Z powyższych to względów, uznając, że niniejsze rozporządzenie wymaga dopracowania, wstrzymałem się od głosu.


Tekst wystąpienia na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 września 2011, zaprotokółowanego jako wyjaśnienie sposobu głosowania
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...