Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Sesja plenarna - Debata: Integralność i przejrzystość rynku energii

Podstawowym celem rozpatrywanego rozporządzenia jest taka organizacja europejskiego rynku energii, by dzięki integralności tego rynku, a także jego przejrzystości wykluczyć skłonności monopolistyczne lub oligopolistyczne dużych korporacji energetycznych.

Prowadzi to bowiem do zahamowania innowacyjności, a także w efekcie może niekorzystnie wpłynąć na sytuację konsumenta.

Chodzi głównie o to, by zapobiec działaniom spekulacyjnym oraz uniknąć m.in. zagrożeń, które wypływają z nadużyć, zwłaszcza na rynku instrumentów pochodnych. Należy ograniczyć możliwości spekulacyjnego zgłaszania zapotrzebowania na zakup energii w przypadku, gdy nie może ona być od razu przejęta i przesłana, a także wtedy, gdy nie istnieją możliwości finansowe przeprowadzenia tej transakcji.

Przejrzystość rynku energii wymaga także pełnej informacji o cenach i to jest warunek sine qua non.
Również dostęp do danych, nawet tych tzw. wrażliwych, winny mieć wybrane instytuty naukowe.
Skończyłem.


Tekst wystąpienia na posiedzeniu plenarnym w dniu 13 września 2011.

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...