Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Strasburg, 12.09.2011r. Sesja - Debata: Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców
 

Polityka surowcowa w związku z nierównomiernym rozkładem zasobów na świecie jest podatna na monopolizację. Może to pociągać za sobą nieuprawnione żądania gospodarcze i polityczne. Niezbędne jest zatem suwerenne zarządzanie zasobami surowcowymi przez państwa członkowskie UE i ich efektywna eksploatacja.

Pozyskanie surowców pierwotnych wymaga nakładu energii.

Innymi słowy: można wyznaczyć ekwiwalent energetyczny surowców będący jedną z miar efektywności ich wykorzystywania. Fiskalne stymulowanie pozyskiwania surowców powinno być domeną władz lokalnych, zwłaszcza jak chodzi o wodę, grunty oraz struktury geologiczne. Ich efektywna eksploatacja wymaga bowiem pełnego stosowania zasady pomocniczości oraz lepszego wykorzystania środków publicznych.

Polityka strategicznego partnerstwa UE z Federacją Rosyjską staje się ważnym elementem poprawy bilansu nie tylko surowców energetycznych.
Pozyskiwanie surowców wtórnych metodą recyklingu oraz substytucja materiałowa - to wielka rezerwa, która wymaga racjonalnych nakładów środków na badania i innowacje.
Trend rozwojowy unijnej inżynierii materiałowej prowadzi do coraz szerszej substytucji wysokoenergochłonnych surowców i materiałów przez te, które spełniają kryteria użytkowania przy niższym nakładzie energii. Przykładem jest tu szersze stosowanie konstrukcji drewnianych w budownictwie induwidualnym oraz ceramika szlachetna o dużej odporności na kruche pękania, zastępująca metale w budowie maszyn.
Realizacja polityki energetyczno-klimatycznej wymaga dostępu do surowców służących wytwarzaniu materiałów o specjalnych własnościach fizykochemicznych, jak np. metale ziem rzadkich na super magnesy, czy też dobrze przewodząca ciepło i prąd miedź.
Dziękuję.


Tekst 2-minutowego wystąpienia na sesji w dniu 12 września 2011.

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...