Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Rynek energii: hurtownicy będą zobowiązani ujawniać umowy
Strasburg, 14/09/2011. Nowe zasady mające na celu zapobieganie nadużyciom w hurtowym handlu energią, a tym samym chroniące odbiorców końcowych, zostały dziś przyjęte przez Parlament. Handel hurtowy będzie od teraz podlegał niezależnemu monitorowaniu w całej UE, co umożliwi państwom członkowskich powstrzymywanie oraz karanie zachowań ograniczających konkurencję.

Rozporządzenie UE w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii (REMIT) będzie regulować cały handel hurtowy energią w UE i obejmie umowy oraz instrumenty pochodne na dostawę i przesył gazu ziemnego i elektryczności. Nowe zasady uniemożliwią wykorzystanie informacji wewnętrznej oraz manipulację na rynku, a sankcje krajowe za złamanie przepisów powinny odzwierciedlać szkody wyrządzone odbiorcom.

 

"Energia musi pozostać dostępna dla każdego, ma to kluczowe znaczenie dla gospodarki. Z zadowoleniem przyjmuję to rozporządzenie, które zapewni przejrzystość i będzie zapobiegać nadużyciom na hurtowym rynku energii, zapewniając dostępność cenową i uczciwe reguły rynkowe. Rozporządzenie przyczyni się do zapewnienia przejrzystości kształtowania cen w Unii Europejskiej", powiedział przewodniczący Jerzy Buzek.

 

Monitorowanie przez ACER

 

Wszystkie umowy handlowe będą monitorowane przez nowo utworzoną Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), która będzie dostarczać dane do państw członkowskich, aby wesprzeć je w prowadzeniu dochodzeń w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia oraz we wprowadzaniu środków zapobiegawczych. Aby zrównoważyć prerogatywy Agencji oraz krajowych organów regulacyjnych, a także by zapewnić jej niezależność, Dyrektor Agencji będzie zobowiązany konsultować z nimi sprawy dotyczące REMIT, lecz nie będzie związany ich opinią.

 

Rejestr unijny

 

Na wniosek Parlamentu, w oparciu o rejestry krajowe, powstanie rejestr unijny zawierający listę wszystkich uczestników rynku energetycznego. Żaden z nich nie będzie mógł dokonać transakcji zanim nie zostanie zarejestrowany.

 

Kolejne kroki

 

Po przyjęciu rozporządzenia w pierwszym czytaniu, wejdzie ono w życie 20 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Przepisy dotyczące raportowania informacji przez uczestników rynku do ACER (lista obowiązkowo raportowanych transakcji oraz instrumentów pochodnych, a także jednolite zasady), wejdą w życie sześć miesięcy po tym, jak Komisja zatwierdzi niezbędne akty wykonawcze.

 

Debata: wtorek, 13 września

Głosowanie: środa, 14 września

Procedura: Współdecydowania (Pierwsze czytanie)

 

 

Przyjęty tekst (dostępny wkrótce pod datą 14.09.2011)

http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/ta/calendar.do?language=PL

 

Zapis video debaty (14.09.2011)

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/research-by-date?language=pl

 

Sylwetka sprawozdawcy: Jorgo CHATZIMARKAKIS (ALDE, DE)

http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=DE&partNumber=1&language=PL&id=28243

 

Obserwator legislacyjny

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5888822

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...