Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Pakiet klimatyczny- wywiad dla Trybuny Górniczej

Czy Pakiet jest rozwiązaniem korzystnym/niekorzystnym dla Polski?


Pakiet jest ewidentnie niekorzystny dla Polski, gdyż hamując modernizację i rozwój energetyki węglowej, nawet tej o dużej efektywności, powoduje, że z kraju najbardziej w UE bezpiecznego energetycznie staniemy się krajem o niedostatku energii. Energia stanie się dla społeczeństwa droga, a gospodarka niekonkurencyjna.


Co należy uczynić, by zmienić ten stan rzeczy?
Pakiet należy zmienić, a zwłaszcza niesprawiedliwe przepisy w nim zawarte dotyczące handlu emisjami CO2. Handel "pseudotowarem", jakim jest dwutlenek węgla, wprowadzi na dużą skalę nieuczciwą konkurencję pomiędzy państwami Unii. Marzenia niektórych kół finansowych doprowadzenia do utworzenia światowego rynku emisji, rynku o niespotykanej skali, nie mają nic wspólnego z ochroną klimatu. Jest to pretekst, który nie wiąże się z faktycznymi przyczynami zmiany klimatu. Nie negując potrzeby promowania i wdrażania tych elementów Pakietu, które dotyczą OZE, główny nacisk w nim winien być jednak położony na efektywność technologiczną, w tym na rozwój efektywnych metod konwersji energii węgla w energię elektryczną.

Jeżeli Pakiet w obecnej treści wejdzie w życie, to kto zrekompensuje Polakom koszty z niego wynikające?
Nikt. Koszty energii poniesie bezpośrednio polskie społeczeństwo, a także polska gospodarka. Ta ostatnia zaś ulegnie załamaniu, co zwiększy bezrobocie, a więc znów, rykoszetem, odbije się to na Polakach.

Czy zamierza się Pan angażować w działania na rzecz zmiany założeń Pakietu klimatyczno-Energetycznego? Jeśli tak, to w jakiej formie?
Tak. Jak dotychczas, nadal mam zamiar to czynić, m.in. poprzez dążenie do doprowadzenia, by wiedza o przyczynach zmian klimatu opierała się na rzetelnych badaniach naukowych. Wnioski IPCC (Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu) są oparte na błędnie metodologicznie prowadzonych analizach, które nie uwzględniają wszystkich istotnych czynników zmienności. Sprowadzają się zatem jedynie do sformułowania hipotezy (jednej z wielu), opartej na wątpliwych naukowych przesłankach.
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...