Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Fala migracji nie może być powodem do przywrócenia kontroli granicznych

Strasburg, 7/07/2011. Parlament zdecydowanie sprzeciwia się przywróceniu kontroli granicznych w strefie Schengen. Napływ migrantów oraz osób ubiegających się o azyl nie jest wystarczającym powodem do przywrócenia kontroli, czytamy w rezolucji o planowanych zmianach przepisów Schengen, przyjętej przez Parlament w czwartek.

System Schengen znalazł się w ostatnim czasie pod presją niektórych państw unijnych, rozważających ponowne wprowadzenie kontroli granicznych, spowodowanych napływem nielegalnych imigrantów z Afryki Północnej. 24 czerwca Rada Unii Europejskiej wezwała Komisję Europejską do przedstawienia propozycji projektu w sprawie mechanizmów ochronnych w odpowiedzi na zaistniałe "nadzwyczajne okoliczności".

 

W rezolucji przyjętej w czwartek PE wyraził ubolewanie z powodu podjętej przez kilka państw członkowskich próby przywrócenia kontroli granicznych. Posłowie potwierdzili jednocześnie swój stanowczy sprzeciw "wobec wszelkich nowych mechanizmów Schengen wprowadzanych w celach innych niż poszerzanie swobody przemieszczania się i usprawnianie zarządzania przez UE strefą Schengen".

 

PE podkreśla, że obecny kodeks graniczny Schengen przewiduje możliwość przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych "tylko wtedy, gdy istnieje poważne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego".

 

Parlament wzywa Komisję do przedstawienia inicjatywy mającej na celu określenie ścisłych zasad stosowania istniejących dyspozycji przez państwa członkowskie. Podkreśla, że dodatkowe zwolnienia z obowiązujących przepisów, takie jak nowe uzasadnienia przywrócenia kontroli na granicach „w drodze wyjątku”, z pewnością nie wzmocnią systemu Schengen.

 

Zdaniem posłów niedawne problemy dotyczące Schengen wynikają z niechęci do realizacji wspólnej europejskiej polityki w innych dziedzinach, zwłaszcza wspólnego europejskiego systemu azylu i migracji (w tym rozwiązania problemu nielegalnej imigracji i walki z przestępczością zorganizowaną). Posłowie zaznaczają również, że jest niezwykle ważne, aby poczynić postępy w tym zakresie, zwłaszcza, że termin utworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego wyznaczono na rok 2012.

 

Potrzeba mechanizmu oceny Schengen

 

W obecnym systemie, decyzja o przywróceniu kontroli granicznej jest podejmowana jednostronnie przez państwo członkowskie. Posłowie chcą utworzenia nowego mechanizmu oceny sytuacji, gdzie tego rodzaju decyzje będą podejmowane w systemie UE.

 

Zdaniem sprawozdawcy raportu, posła Carlosa Coelho (EPP, PT) "Nowy system oceny Schengen powinien być ukierunkowany bardziej na wspólnotę jako całość, powinien się opierać na ogólnoeuropejskich wartościach oraz angażować instytucje europejskie, w przeciwieństwie do instytucji międzynarodowych".

 

Nowy mechanizm oceny Schengen, którego dotyczy obecna dyskusja w Parlamencie, będzie częścią rozwiązania tego problemu. Gwarantuje on skuteczne monitorowanie wszelkich prób wprowadzenia niezgodnych z prawem kontroli na granicach wewnętrznych oraz wzmacnia wzajemne zaufanie. Nowy system oceny Schengen już teraz umożliwia państwom członkowskim zwrócenie się o pomoc i uzyskanie jej, w celu zagwarantowania przestrzegania dorobku Schengen, w przypadku wyjątkowej presji na zewnętrzne granice UE.

 

Solidarność

 

Poprzez utworzenie strefy Schengen, w oparciu o traktaty, określono wspólne granice zewnętrzne "za zarządzanie którymi UE bierze wspólną odpowiedzialność". Niemniej jednak UE nie spełnia jeszcze w pełni tego wymogu.

 

PE zdecydowanie podkreśla potrzebę większej solidarności z państwami członkowskimi, borykającymi się z największym napływem migrantów, w celu udzielenia im pomocy w opanowaniu nadzwyczajnych sytuacji tego rodzaju.

 

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

 

Przyjęty tekst rezolucji będzie dostępny tutaj od 7 lipca 2011

 

Nagranie wideo z debaty

 

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...