Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Sprawozdanie strategiczne z 2010 r. dotyczące realizacji programów polityki spójności
Głosowałem za gdyż dotychczasowa polityka spójności, mimo kłopotów z wykorzystaniem Funduszy Spójności, ze względu na swój cel dalekosiężny konsekwentnie winna być kontynuowana. Spójność Unii to efektywne wykorzystanie potencjału zapóźnionych gospodarczo regionów i wzrost z wykorzystaniem efektu skali w całej Unii. Stąd koncentracja na komunikacyjnych inwestycjach infrastrukturalnych ułatwiających funkcjonowanie wspólnego rynku oraz na ekologii.


W nowej perspektywie finansowej Fundusze nie mogą być rozpraszane na projekty sektorowe.

Istnieje też potrzeba poprawy spójności wewnątrz krajów członkowskich oraz lepszego wykorzystania środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne związane ze zmianami klimatu, np. konstrukcje hydrotechniczne. Fundusze Spójności są np. w Polsce, słabo wykorzystywane na cele komunikacji publicznej - koleje, tramwaje, Internet.
Należy zwrócić uwagę na efektywniejsze korzystanie z zasobów poprzez recykling. Zbyt nikły procent środków unijnych jest także przeznaczany na termomodernizację, zwłaszcza w krajach Europy Środkowowschodniej.

W interesie Unii jest, by zniknął podział na znaczące centrum i zapóźnione w rozwoju peryferie, by nie były jedynie rynkiem zbytu i rezerwuarem rąk do pracy.

Tekst wystąpienia sprawozdawcy-cienia na posiedzeniu plenarnym w dniu 23 czerwca 2011 zaprotokółowanego jako pisemne wyjaśnienie sposobu głosowania, ponieważ głosu na sesji nie przyznano.
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...