Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn - sesja plenarna (Bruksela) 22-23 czerwca 2011 /Skrót/

Bruksela, 20/06/2011 

Czwartkowe głosowanie plenarne ma szanse zwieńczyć żmudne negocjacje nad pakietem wprowadzającym nowy ład gospodarczy Unii Europejskiej. Sześć projektów legislacyjnych całkowicie zmodernizuje unijne zasady zarządzania gospodarczego. W trakcie wielomiesięcznych rozmów grupy polityczne Parlamentu i państwa członkowskie spierały się między sobą o to, w którym kierunku i jak daleko powinny iść propozycje nowych rozwiązań prawnych.
 
Nowy katalog praw ułatwi nabywcom zwrot towaru zakupionego w ramach sprzedaży wysyłkowej oraz zwiększy pewność ostatecznej ceny, za jaką godzimy się nabyć towar w transakcjach internetowych. W czwartek Parlament zatwierdzi porozumienie zawarte z państwami członkowskimi dotyczące nowej dyrektywy wzmacniającej prawa konsumentów w UE.
 
Parlamentarna komisja ds. gospodarczych i walutowych zarekomendowała Mario Draghi na stanowisko Prezesa EBC. Kandydatura to musi teraz zostać pozytywnie zaopiniowana praz Parlament, w glosowaniu przewidzianym na 23 czerwca. Nominacja prezesa EBC znajdzie się również w porządku obrad najbliższego szczytu Rady Europejskiej.
 
Kluczowe inwestycje w edukację, integrację społeczną, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy to najważniejsze kwestie zawarte w projekcie rezolucji komisji budżetowej z propozycjami do projektu budżetu 2012. Jeśli projekt uzyska poparcie większości posłów, określi on mandat Parlamentu w pierwszej rundzie negocjacji budżetowych z Radą i Komisją, które odbędą się 11 lipca 2011 (rozmowy trójstronne).
 
Zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR), która zapewnia dostawy bezpiecznej żywności, ochronę środowiska, nowe miejsca pracy oraz wykorzystuje odnawialną energię, to cele przedstawione w projekcie rezolucji zaproponowanym przez parlamentarną komisję rolnictwa. Członkowie komisji wzywają do utrzymania obecnego poziomu wydatków na rolnictwo.
 
Przewodnim motywem pięciu propozycji nielegislacyjnych przygotowanych przez parlamentarną komisję rozwoju regionalnego jest zapewnienie, że przyszłe polityki na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej będą finansowane adekwatnie do wyzwań czekających Unię w tym obszarze. W propozycjach tych posłowie podkreślają potrzebę uproszczenia dostępu do pomocy, zwiększenia skuteczności kontroli, poprawy współpracy transgranicznej i rozszerzenia kręgu regionów korzystających ze wsparcia.
 
W przeddzień zbliżającego się szczytu UE (23-24 czerwca) odbędzie się w Parlamencie debata z przedstawicielami Rady i Komisji Europejskiej, podczas której posłowie wyrażą swoje zdanie na temat kluczowych zagadnień przewidzianych w porządku obrad Rady Europejskiej.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...