Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Komisja ITRE - Debata: Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców

Bruksela, 15.06.2011r. Fiskalne stymulowanie tych procesów powinno być domeną władz lokalnych, zwłaszcza w zakresie użytkowania wody, powietrza, gruntów oraz struktur geologicznych. Ich efektywna eksploatacja wymaga pełnego stosowania zasady pomocniczości oraz lepszego wykorzystania środków publicznych.

Pozyskanie surowców pierwotnych wymaga wkładu energii. Innymi słowy: można wyznaczyć ekwiwalent energetyczny surowców - tych pozyskiwanych metodami górniczymi lub rolno-leśnymi, może poza wodą i powietrzem.

Samo ich pierwotne pozyskiwanie, a także dalsze przetwarzanie, tworzy skomplikowane struktury logistyczne na wspólnym rynku.

Pozyskiwanie surowców wtórnych metodą recyklingu oraz substytucja materiałowa to wielka rezerwa, która wymaga racjonalnego wykorzystywania środków na badania i innowacje.

Trend rozwojowy unijnej inżynierii materiałowej winien prowadzić do coraz szerszej substytucji wysokoenergetycznych surowców i materiałów przy pomocy tych, które spełniając kryteria użytkowania wymagają niższego nakładu energii. Przykładem takich substytutów w budownictwie jest uszlachetnione drewno, zaś w przemyśle maszynowym - ceramika szlachetna o dużej odporności na kruche pękania.

Tekst wystąpienia na posiedzeniu komisji ITRE w dniu 15 czerwca 2011.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...