Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Eurowiniety: PE poparł pomysł opłat infrastrukturalnych w transporcie drogowym
Strasburg, 7/06/2011. W dyrektywie w sprawie opłat drogowych, której projekt przyjął we wtorek Parlament Europejski, zawarte zostały rozwiązania regulujące kwestię opodatkowania i opłat nakładanych na pojazdy ciężarowe odzwierciedlających koszty zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu. Przychody uzyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na rozwój nowoczesnych i przyjaznych środowisku systemów transportowych.

Szacuje się, że średnie koszty związane z wprowadzeniem tych opłat nie powinny przekraczać 3 do 4 eurocentów za pojazd na kilometr. Dyrektywa znajdzie zastosowanie wobec pojazdów o ładowności ponad 3,5 tony. Państwa członkowskie mogą wystąpić do Komisji Europejskiej o zwolnienie z opłat pojazdów o ładowności do 12 ton, ale będą musiały taką decyzję właściwie uzasadnić.

 

Przychody przeznaczone na modernizację sieci transportowej

 

Państwa członkowskie będą mogły określać wykorzystanie przychodów uzyskanych z opłat, ale co najmniej 15% wpływów powinno trafić na wsparcie finansowe projektów transeuropejskich sieci drogowych. Pozostała część środków powinna posłużyć do optymalizacji i zwiększania zrównoważonego charakteru transportu. Co cztery lata państwa członkowskie, które pobierają opłatę będą sporządzać sprawozdanie o opłatach pobieranych na ich terytorium i przekazywać je Komisji, która udostępni je pozostałym państwom członkowskim.

 

Zachęty do odnowienia floty transportowej

 

Samochody ciężarowe spełniające określone normy EURO oraz poruszające się po drogach poza godzinami szczytu będą zwolnione z opłat za zanieczyszczenie powietrza; - pojazdy spełniające normę EURO V do 1 stycznia 2014 roku, a pojazdy spełniające normę EURO VI do 1 stycznia 2018 roku. W wyjątkowych przypadkach dotyczących infrastruktury w regionach górskich do opłat drogowych może zostać doliczona dopłata (do 25%), która obejmie najbardziej zanieczyszczające pojazdy (o klasie emisji EURO 0, I i II), a od roku 2015 także EURO III.

 

Różnicowanie opłat rozładuje korki

 

Opłaty będą mogły być różnicowane. W okresach dużego natężenia ruchu, nie przekraczających pięciu godzin w ciągu doby, można będzie pobierać opłaty podwyższone do 175% maksymalnego poziomu opłaty infrastrukturalnej. Zróżnicowanie opłat powinno być neutralne pod względem wpływów, co oznacza, że na tym samym odcinku drogi w godzinach poza szczytem stawki opłat będą odpowiednio niższe. Państwo członkowskie, które wprowadzi zróżnicowanie opłat będzie powiadamiać o tym Komisję, a ta w oparciu o dostarczone informacje będzie publikować wykaz okresów, w których stosowane jest zróżnicowanie, i odpowiednich stawek.

 

Komisja Europejska przedstawiła wniosek legislacyjny w 2008 roku i jest on jednym z elementów wymienionych w Białej Księdze (2011) działań na rzecz zrównoważonego transportu. Przyjęty w drugim czytaniu tekst dyrektywy został wcześniej uzgodniony z państwami członkowskimi, dlatego teraz czeka go jedynie konieczność formalnego zatwierdzenia przez Radę.

 

Debata: wtorek, 7 czerwca

Głosowanie: wtorek, 7 czerwca

Procedura: Współdecyzja, drugie czytanie (porozumienie)

Rodzaj aktu prawnego: Dyrektywa

 

Przyjęty tekst (dostępny wkrótce pod datą 7.06.2011)

 

 

Zapis wideo debaty (dostępny wkrótce pod datą 7.06.2011)

 

 

Said El Khadraoui (S&D, BE) - sylwetka sprawozdawcy

 

 

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej (EN)

 

 

Obserwator legislacyjny

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...