Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn - sesja plenarna (Strasburg) 9-12 maja 2011

Posłowie przedyskutują zapowiadaną przez Komisję możliwość przywrócenia kontroli granicznych na obszarze Schengen, w przypadkach gdy dane państwo nie wywiąże się z obowiązku patrolowania swojej części granicy zewnętrznej Wspólnoty lub w przypadku nieprzewidywalnej, silnej presji migracyjnej.
 
Sześć miesięcy po powołaniu 1 grudnia 2010 roku Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) posłowie przeprowadzą pierwszą debatę na temat polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa oraz priorytetów obrony. Podczas debaty, w której udział weźmie wysoka przedstawiciel ds zagranicznych Catherine Ashton, parlamentarzyści będą omawiać rolę UE w bieżących wydarzeniach międzynarodowych, takich jak arabska "wiosna ludów", ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Syrii.
 
We wtorek Parlament najprawdopodobniej udzieli absolutorium z wykonania budżetu instytucji i agend unijnych za 2009 rok. Głosowania nad udzieleniem absolutorium Radzie, Europejskiej Agencji Leków i Europejskiemu Kolegium Policyjnemu mogą zostać przełożone, ale w pozostałych przypadkach oczekuje się, że Parlament przychyli się do zaleceń komisji kontroli budżetowej i zatwierdzi wykonanie budżetu.
 
Rejestry lobbystów oraz grup interesu prowadzone przez Parlament i Komisję Europejską zostaną połączone w jeden dokument, jeśli posłowie zatwierdzą w środę wynegocjowane porozumienie pomiędzy tymi dwoma instytucjami. Głosowana będzie także propozycja, zgodnie z którą informacje o kontaktach z lobbystami byłyby dołączane do sprawozdań legislacyjnych przygotowywanych przez posłów. Posłowie chcą, aby wspólny rejestr obowiązywał także Radę Ministrów UE.
 
Widmo radiowe: dodatkowe częstotliwości radiowe ułatwią rozwój nowych usług mobilnego internetuCelem programu polityki w zakresie widma radiowego jest zapewnienie do 2013 roku szerokopasmowego dostępu do internetu w całej Unii Europejskiej. Do 2020 roku wszyscy Europejczycy maja uzyskać dostęp do internetu dużej przepustowości. Posłowie, którzy będą debatować o tym w poniedziałek w Strasburgu popierają proponowany sposób wykorzystania "dywidendy cyfrowej", która ma przyspieszyć rozwój mobilnego internetu.
 
Po przyjęciu nowych przepisów dotyczących etykietowania wyrobów włókienniczych, konsumenci nie będą musieli obawiać się nieumyślnego nabycia wyrobów włókienniczych zawierających naturalne futra i skóry. Nowe przepisy mają zostać przyjęte przez posłów w czwartek.
 
Posłowie wzywają do niezwłocznego przygotowania nowych przepisów wprowadzających zakaz klonowania dla celów produkcji żywności i uaktualnienia reguł dotyczących tak zwanej "nowej żywności".
 
W Parlamencie odbędzie się debata posłów i przedstawicieli Rady i Komisji w sprawie nieformalnego kwietniowego posiedzenia Rady ECOFIN w Budapeszcie. Oczekuje się, że w dyskusji dominować będzie problem zadłużenia Portugalii i propozycje pomocy ze strony Unii Europejskiej oraz warunków, na jakich mogłaby zostać udzielona. W dyskusji posłowie podniosą także kwestię dalszych regulacji sektora bankowego, w szczególności w zakresie zarządzania kryzysowego.
 
Ostatnie tygodnie upłynęły w cieniu 25. rocznicy tragicznego wypadku w Czarnobylu oraz nieustających prób ustabilizowania sytuacji w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima. W środę posłowie upamiętnią ofiary obu katastrof oraz będą omawiać wprowadzenie środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa jądrowego w Europie.
 
Przed zbliżającymi się negocjacjami z Mauretanią dotyczącymi przedłużenia umowy w sprawie rybołówstwa, posłowie chcą podkreślić znaczenie zrównoważonej polityki rybołówstwa i rozwoju infrastruktury w Mauretanii, które sprzyjać będą wzmocnieniu gospodarki lokalnej i koordynacji funduszy unijnych.
 
Parlament będzie głosował nad drugą transzą pomocy finansowej dla Gruzji. Sama idea pomocy o wartości 46 milionów euro nie jest kontrowersyjna i posłowie są gotowi na udzielenie takich funduszy. Trwa jednak spór z Radą dotyczący nadzoru nad realizacją tej pomocy. Parlament popiera propozycję KE i chce, aby warunki rozdysponowania tej transzy były takie same jak poprzedniej.
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...