Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Projekt rezolucji: Wnioski z wypadku jądrowego w Japonii dla bezpieczeństwa jądrowego w Europie

Polska Delegacja S&D nie poprze omawianej rezolucji, gdyż:

1. poza zakazami, ograniczeniami i ogólnie niechęcią do technologii nuklearnych nie wnosi ona nic pozytywnego;
2. nie wskazuje żadnych dróg wyjścia z zupełnie nowej dla całej polityki energetycznej sytuacji. Na przykład punkty 19, 20 i 21 mogłyby wnosić nowe myśli i kierunki dotyczące kompleksowego myślenia o efektywności energetycznej, zwłaszcza efektywności energii ze źródeł pierwotnych, gdzie tkwią największe rezerwy, zwłaszcza jak chodzi o paliwa kopalne;


3.radykalne sugestie tam zawarte wymagają referendum, które w moim kraju ma się odbyć na wniosek lewicy. Być może powinno się takie referendum przeprowadzić w skali Unii;

4. mój kraj w wyniku dotychczasowych błędnych regulacji unijnych został zmuszony do wstrzymania niezbędnych inwestycji w elektrownie węglowe, a teraz ta sama grupa lobbystyczna mówi, że należy się wstrzymać od inwestowania w technologie nuklearne. Co zatem pozostaje? W rezolucji wskazuje się jedynie energię ze źródeł odnawialnych. W moim kraju cały potencjał tych źródeł to 13 - maks. 20% potrzeb. Może w Szwecji to inaczej wygląda, ale nie w Polsce.
Rezolucję odrzucimy, gdyż kazus Fukuszimy wymaga rewizji dotychczasowej polityki energetycznej.

Strasburg, 06.04.2011r.
Tekst wystąpienia na posiedzeniu Grupy Politycznej S&D w dniu 06 kwietnia 2011.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...