Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Parlament zatwierdził pomoc finansową dla pracowników w Polsce i Czechach

Strasburg, 05/04/2011.Parlament Europejski poparł wniosek o udzielenie pomocy finansowej UE dla 834 pracowników w Czechach i Polsce. Pomoc przeznaczona jest dla osób, które straciły pracę z powodu likwidacji firm, w których pracowały. Posłowie poprosili również o dokonanie oceny efektywności wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji(EFG).

Polska

Polskazwróciła się o pomocwzwiązku z grupowymi zwolnieniami w przedsiębiorstwach, które zajmują się produkcją maszyn i urządzeńw regioniepodkarpackim. Zwolnieniami objęto 594 pracowników w trzech przedsiębiorstwach.

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji(EFG) zamknie się kwotą 453570 euro i będzie przeznaczone dla 200 osób zatrudnionych uprzednio w zakładach produkcji maszyn budowlanych, drogowych i górniczych (Huta Stalowa Wola SA, HSW – Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. oraz Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.). Pracownicy ci stracili w 2009 roku pracę z powodu spadku eksportu wyrobów maszynowych do Niemiec, Rosji i Ukrainy w wyniku globalnego kryzysu gospodarczego.

Czechy

Republika Czeska przedstawiławniosek o uruchomienieFunduszu wodniesieniu do634zwolnieńw przedsiębiorstwieUnileverČR,działającym wsektorze handlu detalicznegow regionieStředníČechy.Proponowanakwotawynosi323 820 euro.

Ocena skuteczności

Parlament zwrócił się także o dokonanie oceny na ile skutecznie środki przyznawane z funduszu zwalnianym pracownikom pomogły w ich powtórnej integracji na rynku pracy.

Państwa członkowskie zatwierdziły tę pomoc na posiedzeniu Rady do spraw ogólnych 23 marca br.

Polska korzysta z EFG

To już trzeci polski wniosek pozytywnie rozpatrzony przez Parlament Europejski. Pod koniec zeszłego roku Polska po raz pierwszy skorzystała ze funduszu globalizacyjnego. Niemal 750 tysięcy euro trafiło do 779 byłych pracowników dwóch wielkopolskich firm z branży samochodowej oraz z zakładów Cegielski–Poznań, producenta silników okrętowych i jego dostawców.


Co to jest EFG?

EuropejskiFundusz Dostosowania do Globalizacji(EFG)został stworzony w celuudzielenia wsparciapracownikom zwalnianymw wynikupoważnych zmian strukturalnychw handlu światowym spowodowanych globalizacjąlub kryzysem finansowym. Oferowana pomoc finansowa ma pomóc bezrobotnymw powrocie narynek pracy. Jest udzielana, aby ułatwić poszukiwanie nowej pracy, na poradnictwo zawodowe, szkolenia, przekwalifikowania, pomoc w reorientacji zawodowej orazpromowanie przedsiębiorczości lub pomocw samozatrudnieniu.Roczny budżet funduszuwynosi 500 milionów euro.

Przyjęte teksty (od 5.04.2011)
http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/ta/calendar.do?language=PL

Barbara Matera (EPP, IT) - sylwetka sprawozdawcy
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?country=IT&partNumber=1&language=EN&id=96813

Fiszka informacyjna (Polska)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582&langId=en&egfAppsId=63&furtherEgfApps=yes

Fiszka informacyjna (Czechy)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582&langId=en&egfAppsId=60&furtherEgfApps=yes

Ogólne informacje na temat EFG
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...