Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn - sesja plenarna (Strasburg) 4-7 kwietnia 2011

Bruksela, 1/04/2011. 

 
 
W środę Parlament wspólnie z przedstawicielami Rady i Komisji będzie rozmawiał o testach stresowych europejskich siłowni nuklearnych i sposobach zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa w energetyce jądrowej. Struktura wykorzystania surowców w sektorze energetycznym (energy mix) oraz wnioski, jakie należy koniecznie wyciągnąć z katastrofy w Japonii, to na pewno tematy, wokół których skoncentruje się dyskusja. Głosowanie nad rezolucją odbędzie się w czwartek.
 
Posłowie wspólnie z przedstawicielami Komisji będą zastanawiać się nad tym, jaka powinna być odpowiedź UE na narastający problem migracji uchodźców z Afryki Północnej. Na włoską wyspę Lampeduza przybyło juz ponad 15 tysięcy uchodźców. Parlament podda pod głosowanie rezolucję, w której zawarte zostaną propozycje długoterminowych rozwiązań problemu uchodźców uciekających z obszarów ogarniętych konfliktem lub działaniami militarnymi.
 
Zdaniem posłów w relacjach UE z sąsiadami z południa i ze wschodu zbyt często zaniedbywano dialog z organizacjami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie i koncentrowano się na podtrzymywaniu stabilności regionów kosztem przestrzegania praw człowieka. Parlament Europejski głęboko przejęty sytuacją w krajach Afryki Północnej omówi i przegłosuje dwa projekty rezolucji wzywających do daleko idącego przeglądu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
 
We wtorek przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy omówi wraz z posłami do Parlamentu Europejskiego wyniki ostatniego szczytu Rady. Oczekuje się, ze posłowie będą nalegać, aby walka z kryzysem przyjęła formę konkretnych europejskich rozwiązań legislacyjnych, a nie tylko zobowiązań międzyrządowych. W centrum nowego europejskiego modelu zarządzania gospodarczego powinny pozostawać starania zmierzające do zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
 
We wtorek posłowie będą dyskutować o tym, jak zapewnić lepsza integrację społeczności romskiej w Europie. Debata w Parlamencie Europejskim odbędzie się w tym samym dniu, w którym strategię ogłosi Komisja Europejska. Parlament uznaje za najważniejsze propozycje wiążących działań i środków zapewniających poprawę warunków kształcenia, dostępu do miejsc pracy, mieszkań i opieki zdrowotnej.
 
Parlament Europejski oceni w środę postępy obu krajów w staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej. Posłowie wzywają do otwarcia negocjacji akcesyjnych z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii i z zadowoleniem witają perspektywę przystąpienia Islandii. W tym ostatnim przypadku do rozwiązania pozostaje jednak problem polowań na wieloryby i protekcjonizmu na rynku rolnym i połowów morskich.
 
Posłowie uważają, że budżet Parlamentu Europejskiego na 2012 rok nie powinien wzrosnąć ponad wskaźnik inflacji i proponują łączną kwotę wydatków na poziomie 1,725 mld euro. Proponowana kwota oznacza wzrost wydatków o 2,3% w roku 2012. Średni wskaźnik inflacji dla 27 państw członkowskich UE wyniósł 2,8%.
 
Parlament Europejski zatwierdzi 182,4 mln euro na rekompensatę skutków zeszłorocznych powodzi dla sześciu krajów Europy Środkowowschodniej, w tym Polski. W tym celu uruchomiona zostanie tzw. negatywna rezerwa, za czym optowała Rada, ale posłowie apelują, by pożyczkę tą sfinansować z nadwyżki budżetu UE za 2010 r., która zwyczajowo wraca do państw członkowskich. Polska po raz pierwszy skorzysta z tego mechanizmu, otrzymując 105,5 mln euro.
 
Parlament Europejski zagłosuje we wtorek nad wnioskiem o zatwierdzenie środków UE dla 834 pracowników w Czechach i Polsce. Pomoc przeznaczona jest dla osób, które straciły pracę z powodu likwidacji firm, w których pracowały. Polska uzyska z funduszu dostosowania do globalizacji prawie pół miliona euro na wsparcie zwolnionych pracowników sektora maszynowego w regionie podkarpackim.
 
W poniedziałek w komisji rolnictwa, a w środę przez całą Izbę przyjęta zostanie propozycja nowelizacji przepisów pozwalających na skuteczniejsze wykorzystywanie szczepionek i uproszczenie wymagań formalnych. Choroba niebieskiego języka jest chorobą dotykającą bydło, owce i kozy. Od początku lat 2000 w wielu państwach członkowskich wystąpiło kilka fal epidemii tej choroby, powodując znaczące straty wynikające z chorobowości, upadkowości i zakłóceń handlu żywymi zwierzętami.
 
Parlament Europejski wyrazi zgodę na zawarcie protokołu w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącą ogólnych zasad udziału Ukrainy w programach unijnych
 
Bill Gates w Parlamencie Europejskim
Założyciel fundacji Billa i Melindy Gatesów spotka sie z posłami zasiadającymi w parlamentarnej komisji rozwoju, aby przedyskutować możliwości finansowania działań na rzecz zwalaczania ubóstwa, ze szczególnym uwzglednieniem wsparcia na rzecz ochrony zdrowia i rolnictwa. Bill Gates zaprezentuje także inicjatywę 'Living Proof', której celem jest unaocznienie, że pomoc rozwojowa może przyczynić się do poprawy bytu milionów ludzi na świecie. Spotkanie odbędzie sie we wtorek, 5 kwietnia o godziniie 14.00-15.00 w sali WIC200 w budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...