Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Wystąpienie na seminarium "2012 and beyond: expectations of Europeans and scenarios for Russia"

 

Pojednanie polsko-rosyjskie a stabilność w Europie


Pani/Panie Przewodnicząca/y,
Dziękuję za zaproszenie na to seminarium dotyczące oczekiwań odnośnie przyszłego rozwoju stosunków państw UE z Federacją Rosyjską.

Szanowni Zebrani,
Procesy społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej - jak wiemy - zapoczątkowane w Polsce jeszcze w latach 80.tych ub. wieku doprowadziły ewolucyjnie zarówno do rozpadu wspólnoty państw skupionych wokół Związku Radzieckiego, jak i następnie samego Związku Radzieckiego.

Zaraz po tym odżyły sporne kwestie wynikające ze skomplikowanej w przeszłości historii stosunków narodów Federacji Rosyjskiej i Polski. Pojawiły się po obu stronach podejmujące tę kwestię ruchy nacjonalistyczne. Zaczęły one niestety odgrywać niekorzystną rolę polityczną, co bezpośrednio wpłynęło nie tylko na stosunki polityczne, ale również na znaczne pogorszenie się warunków wymiany handlowej pomiędzy obu krajami.
Jeszcze trzy lata temu stosunki polsko-rosyjskie były chłodne, do czego również przyczyniła się sytuacja na Kaukazie.
Bolesną dla Polski i wstydliwą dla Rosji jako sukcesora i kontynuatora poprzedniej formy państwowej pozostawała sprawa stalinowskiej zbrodni wojennej, którą był mord na polskich oficerach w Katyniu. Rządząca Polską jeszcze niedawno prawica konserwatywna w stosunkach z Rosją kierowała się tzw. doktryną jagiellońską1 odnośnie polityki wschodniej wspieranej przez ekspertów amerykańskich (Zbigniew Brzeziński, b. doradca prezydenta USA), a ta koncentrowała się na aktywnym wspieraniu aspiracji europejskich państw post-radzieckich znajdujących się poza UE, głównie Ukrainy, niejako przeciw, lub inaczej, w obronie przed - jak to się wówczas twierdziło - imperializmem rosyjskim.

Tym samym Polska, wbrew własnemu interesowi gospodarczemu, jako sąsiad Rosji, członek Unii Europejskiej, stała się niestety przeszkodą w rozwijaniu strategicznego partnerstwa UE z Federacją Rosyjską, blokując m.in. przystąpienie Rosji do WTO.
Trzy lata temu w Polsce nastąpiła zmiana układów politycznych, od władzy odeszła konserwatywna prawica nacjonalistyczna i rozpoczął się proces odbudowywania równoprawnych, dobrosąsiedzkich stosunków Polski z Rosją.
Chcę tu dodać, że polska lewica od wielu lat domaga się, by stosunki z państwem rosyjskim oraz z pokrewnym słowiańskim narodem rosyjskim oprzeć na realnej, dobrosąsiedzkiej współpracy, co niewątpliwie ułatwi bieżące wyjaśnianie i rozwiązywanie problemów, które nas dzielą. A żeby to zrobić, trzeba rozmawiać.
Aktualnie panująca w Polsce atmosfera polityczna jest sprzyjająca, mimo prób jej zakłócenia przez nacjonalistyczną prawicę, która dla swoich celów próbuje wykorzystać nieszczęście, jakim był rok temu wypadek lotniczy w Smoleńsku. Przypomnę, że zginęła wówczas elita polityczna kraju wraz z jego prezydentem; zginęła m.in. trójka moich lewicowych przyjaciół. Ten wypadek nie może stać się zarzewiem do propagowania nienawiści, nie wolno do tego dopuścić. Odwrotnie - symbolicznym znakiem pojednania.
Sądzę, że Rosja dawno już wyszła z chaosu sprzed kilkunastu lat spowodowanego m.in. zapaścią gospodarczą. Rosja umacnia swoją demokrację, następuje - jak widać - dalsze porządkowanie i stabilizacja. Obserwujemy duże tendencje modernizacyjne w każdym obszarze życia Rosjan. Kolejna prezydentura to niewątpliwie kontynuacja spokojnego rozwoju i stabilizacji, mimo trudnej sytuacji geopolitycznej wokół Rosji.
Jako reprezentant lewicy polskiej w Parlamencie Europejskim jestem głęboko przekonany, że zarówno przyszłość UE, jak i Rosji w dominującym stopniu zależy od bliskiej i pogłębiającej się współpracy, która winna ulec dalszej poprawie po przystąpieniu Rosji do WTO.
Rosja wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego jest Rosją przewidywalną, a takiej potrzebujemy. Współpraca z UE uczyni to możliwym, bowiem jest taka gotowość w Brukseli.
Rosji potrzebna jest szeroko rozumiana modernizacja, w tym szczególnie w gospodarce, zaś Unii Europejskiej - surowce, w tym energetyczne i nie tylko. Także doświadczenie w wielu innowacyjnych dziedzinach dotyczących np. eksploatacji kosmosu czy też energetyki atomowej. Wymusza to wręcz globalizacja i konkurencja na rynkach światowych. Rosja powinna się stać partnerem UE, a nie konkurentem globalnym.

 


Zbliżająca się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej będzie niewątpliwie sprzyjać dalszemu umacnianiu partnerstwa strategicznego z Rosją, o czym może świadczyć propozycja polskiego prezydenta przystąpienia Rosji do rozmów Trójkąta Weimarskiego (Niemcy, Francja i Polska).
Osobiście zaś, jako Polak, poseł do Parlamentu Europejskiego i członek Delegacji do Parlamentarnej komisji Współpracy UE-Rosja, pragnę wyrazić przekonanie, iż nieodległa w czasie rehabilitacja ofiar katyńskich przez prezydenta Rosji będzie służyła nie tylko zbliżeniu polsko-rosyjskiemu, ale i rosyjsko-unijnemu.
Europejska stabilność w dużym stopniu zależy od współpracy z Rosją, m.in.:
- w sprawie energetyki, przy czym oczekuje się, działając w myśl zasad WTO, że Rosja podpisze jednak jakąś formę Wspólnej Karty Energetycznej,
- w sprawie modernizacji oraz współpracy naukowej i kulturalnej,
- w kwestii polityki wizowej,
- w tworzeniu euroazjatyckich lądowych i powietrznych korytarzy transportowych łączących UE z Dalekim Wschodem oraz w tworzeniu wspólnych centrów logistycznych, np. w Sławkowie2 (Polska)
- w walce z terroryzmem, w tym i z tym państwowym,
- w ochronie wspólnego akwenu morskiego Bałtyku i Morza Czarnego.

Szanowni Zebrani,
Znaczenie strategicznej roli Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej zarówno ze względu na ich potencjał, jak i wielkość powoduje, że rosną ich obowiązki oraz odpowiedzialność za świat oraz kształt Europy.
Dziękuję za uwagę.

 

 

 

 

 

 

________
1- Doktrynę Jagiellońską stworzył m.in. bardzo wpływowy prawicowy polski historyk i doradca - Jerzy Giedroyć

2- Sławków - miasto w południowej Polsce, dokąd dochodziła typowa dla Rosji szerokotorowa droga kolejowa, co sprawia, że może tu powstać znaczące Europejskie Centrum Logistyczne
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...