Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Odpowiedź udzielona przez komisarza Günthera Oettingera w imieniu Komisji- P-001887/2011
  Potrzeba „bardziej racjonalnego wykorzystywania energii w UE, tak by osiągnąć unijny cel zmniejszenia zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami na rok 2020, zgodnie z szacunkami zawartymi w opublikowanej przez Komisję zielonej księdze w sprawie racjonalizacji zużycia energii” została podkreślona przez unijnych przywódców na wiosennym szczycie Rady w 2007 r.

Jak wynika ze wspomnianej zielonej księgi, dwudziestoprocentowy cel UE przekładałby się na oszczędności sięgające 368 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe) w 2020 r. w stosunku do pierwotnie prognozowanego na ten rok zużycia wynoszącego 1842 Mtoe.

Terminów „efektywność energetyczna” i „oszczędności energii” istotnie często używa się zamiennie. Jednak dyrektywa w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych zawiera następujące definicje: „efektywność energetyczna”: stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii; „oszczędność energii”: ilość zaoszczędzonej energii ustalona poprzez pomiar lub oszacowanie zużycia przed i po wdrożeniu jednego lub kilku środków poprawy efektywności energetycznej przy jednoczesnym zapewnieniu normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii.

Według najświeższych prognoz Komisji uwzględniających środki wdrożone do końca grudnia 2009 r. na szczeblu krajowym i europejskim, spodziewane zużycie energii w roku 2020 r. ma wynieść 1678 Mtoe, co oznaczałoby oszczędności sięgające zaledwie 9 % w stosunku do pierwotnych prognoz. Komisja zamierza w dalszym ciągu oceniać bieżące postępy w dążeniu do wytyczonego celu. Będzie przy tym weryfikować wpływ postępów w poprawie efektywności (w odróżnieniu od zmian poziomu zapotrzebowania), analizując dane opisujące energochłonność .

 

//PL
P-001887/2011
Odpowiedź udzielona przez komisarza Günthera Oettingera
w imieniu Komisji
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...