Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Sesja - Polityka przemysłowa w dobie globalizacji - wyjaśnienie głosowania
   Globalny rynek reaguje na konieczność zaspokojenia wymagań ukształtowanego już modelu konsumpcyjnego wysokorozwiniętych i rozwijających się społeczeństw. Pojawia się jednak konkurencyjność "za wszelką cenę", tj. konkurencyjność kształtowana nie tylko innowacyjnością przemysłu oraz zmianami modelu konsumpcji.

Do tych niekorzystnych zjawisk towarzyszących konkurencyjności możemy zaliczyć:
- trwoniący energię i surowce model konsumpcji narzucany przez przemysł,
- konkurencję opartą nie na wyższości rozwiązań, lecz na przewadze finansowej bogatych korporacji monopolistycznych,
- konkurencyjność wycinkowa dotycząca jedynie końcowej fazy przetwórstwa, a nie konkurencyjności brutto; tj. z uwzględnieniem przygotowania surowcowo-materiałowego produkcji,
- przejmowanie rynków surowcowo-materiałowych i energetycznych przez ponadnarodowe często pozaeuropejskie korporacje,
- podnoszenie cen energii (a przez to i surowców) poprzez regulacje narzucające System Handlu Emisjami państwom UE,
- nieuczciwa konkurencja narzucana głównie przez duże, ponadnarodowe, w tym finansowe korporacje.
Traktując ten raport jako dobry początek bardzo ważnej dyskusji o przyszłości konkurencyjnego europejskiego przemysłu, a więc Europy, głosowałem za jego przyjęciem.


Tekst wystąpienia na posiedzeniu plenarnym w dniu 09 marca 2011 zaprotokółowanego jako wyjaśnienie głosowania.
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...