Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn - sesja plenarna (Strasburg) 7-10 marca 2011

Częścią uroczystości z okazji stulecia Międzynarodowego Dnia Kobiet będzie debata nad dwoma projektami rezolucji komisji praw kobiet i równouprawnienia. Pierwsza z nich poświęcona jest równości kobiet i mężczyzn w UE, druga natomiast dotyczy problemu ubóstwa kobiet.
 
Posłowie omówią i zagłosują nad propozycją zmiany Traktatu, która umożliwi wprowadzenie mechanizmu stabilizacyjnego dla krajów strefy euro. Decyzje o modyfikacji Traktatu podjęto na szczycie Rady Europejskiej w grudniu ub. roku. Zmiana artykułu 136 Traktatu wymaga uzyskania opinii Parlamentu Europejskiego, Komisji oraz Europejskiego Banku Centralnego.
 
Parlament Europejski omówi i podda pod głosowanie rezolucję w sprawie postępów w negocjacjach akcesyjnych obu krajów. W przygotowanych projektach rezolucji posłowie dają wyraz zaniepokojeniu pogarszającą się sytuacją w zakresie przestrzegania praw człowieka w Turcji. Z zadowoleniem przyjmują uzyskanie statusu kraju kandydującego do członkostwa przez Czarnogórę, choć tu zastrzeżenia budzi wysoki wciąż poziom korupcji i przestępczości zorganizowanej.
 
Posłowie omówią wraz z Wysoką Przedstawiciel UE do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Catherine Ashton rozwój ostatnich wydarzeń w Libii i innych krajach Afryki Północnej oraz stan procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.
 
Proces kształtowania przyszłych relacji UE z Iranem powinien skupiać się nie tylko na programie jądrowym, ale także na wyjaśnieniu przypadków łamania praw człowieka, do których dochodzi od czasu wyborów prezydenckich w 2009 roku. Takie zapisy znajdą się w proponowanym tekście rezolucji przygotowanym przez komisję spraw zagranicznych, którą Parlament przegłosuje w czwartek. W dokumencie posłowie potępiają wykonanie wyroku śmierci na obywatelce Holandii irańskiego pochodzenia Zahrze Bahrami.
 
Należy podając działania, które zapewnią lepszą promocję integracji społecznej, kulturowej i gospodarczej społeczności romskiej w Europie. Projekt rezolucji komisji wolności obywatelskich zawiera wytyczne dla Komisji Europejskiej, która opracowuje właśnie strategię na rzecz integracji Romów.
 
Posłowie omówią założenia budżetu Parlamentu Europejskiego na 2012 rok i przygotują projekt rezolucji, który poddadzą pod głosowanie we wtorek. Usprawnienie prac legislacyjnych, zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko, a zarazem utrzymanie wzrostu wydatków poniżej wskaźnika inflacji, to główne priorytety budżetowe identyfikowane przez posłów.
 
Prezydent Węgier Pál Schmitt wystąpi na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w środę, 9 marca. Wizyta przypada w okresie węgierskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.
 
W czwartek Parlament zagłosuje nad rezolucją w sprawie węgierskiej ustawy medialnej. Głosowanie początkowo zaplanowane na sesję w lutym nie odbyło się, po tym jak komisarz Neelie Kroes poinformowała, że Komisji Europejskiej udało się porozumieć z węgierskimi władzami i kontrowersyjna ustawa medialna zostanie dostosowana do wymagań UE.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...