Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Definicja efektywności energetycznej
 

Wiążące cele klimatyczno-energetyczne dla całej Unii Europejskiej do 2020 roku zaproponowane przez Komisję Europejską 10 stycznia 2007 i przyjęte przez rządy krajów członkowskich to:
1. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w odniesieniu do roku referencyjnego 1990,
2. zwiększenie udziału odnawialnych energii w całkowitym użytkowaniu końcowym energii o 20% (w
Polsce o 15%),
3. zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%.

 


Niejasności dotyczą tego ostatniego celu, bowiem coraz częściej politycy stawiają znak równania pomiędzy "zwiększeniem efektywności" a "zmniejszeniem zużycia". Ponieważ powyższe cele dotyczą przyszłych rozliczeń poszczególnych krajów członkowskich z ich zobowiązań, niezbędna jest konkretna definicja zbitki pojęciowej "zwiększenie efektywności", gdyż niewątpliwie nie zawsze jest to ekwiwalentne końcowemu zmniejszeniu zużycia.
Należy także opisać wskaźniki, które mają stanowić miarę owej efektywności.
Zwyczajowo bowiem, w rozliczeniach ekonomicznych w ujęciu statystycznym mówi się zazwyczaj o zużyciu energii per capita w roku obliczeniowym, zaś fizykalnie oznacza to liczbę mówiącą o procentowym wzroście wykorzystania przetwarzanej na pracę użytkową energii pierwotnej.
Pytania:
1. Czy w dokumencie Komisji z dnia 23/01/2008 - COM(2008)30 final -"20 20 by 2020 Europe's climate change opportunity", str. 8, 7 wiersz od dołu, nie nastąpiła pomyłka, bowiem jest tam: "The EU goal of saving 20% of energy consumption by 2020 through energy efficiency is a crucial part of the puzzle" nie nastąpiło przekłamanie? Powinno być chyba odwrotnie: "Celem UE jest zwiększenie efektywności energii o 20% do 2020 roku, co mogłoby (ale nie musi) doprowadzić do zmniejszenia jej konsumpcji o 20%".
2. W dokumentach prawnych sygnowanych zwłaszcza przez wiele krajów, właściwe interpretowanie semantyczne pojęć ma kluczowe znaczenie. Czy mógłbym zatem uzyskać definicję efektywności energetycznej w rozumieniu w/w dokumentu oraz zapytać o planowany sposób jej mierzenia?
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...