Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Wyjaśnienie głosowania: Maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych...
 

 Przygotowywane dzisiaj regulacje mają dla Unii Europejskiej, dla jej jednolitego rynku ogromne znaczenie ekonomiczne. Przykład katastrofy czarnobylskiej wykazał, że ekstrapolowanie liniowe zagrożenia radiacyjnego prowadzi do niepotrzebnych strat gospodarczych. Doprowadzono do wyludnienia na Białorusi i Ukrainie terenów porównywalnych z niejednym państwem.

Teraz Białorusini wracają na te tereny, gdzie radioaktywność jest równa tej z centrum Warszawy (sic!), zaś ok. 8 milionów Ukraińców, tzw. "ofiar Czarnobyla" korzysta z i tak zbyt niskich rent, by się utrzymać, a część z nich nie myśli o powrocie w obawie przed utratą tych nędznych kompensacji.


Jest to istotne doświadczenie, z którego Unia Europejska winna wyciągnąć wnioski. W dawnym ZSRR łatwo było ludzi przesiedlić i uczyniono to po katastrofie sprawnie. Nie wiadomo, jakby to wyglądało w gęsto zaludnionej części Europy. Na kogo spadłby taki obowiązek?
Odnośnie finansowych kompensacji, to winna ona dotyczyć zwłaszcza rolników, którzy mogą nie tylko utracić zbiory, ale również możliwość prowadzenia upraw przez wiele lat. To samo, choć w mniejszym stopniu, dotyczy lasów.
Wiadomo - zanieczyszczający płaci. Co jednak będzie z ustaleniem odpowiedzialności i z płatnością, gdy opad radioaktywny przybędzie z krajów trzecich? Kto się tym zajmie? Oczywiście UE.
Dlatego głosowałem za przyjęciem.


Tekst wystąpienia sprawozdawcy-cienia na posiedzeniu plenarnym w dniu 15 lutego 2011, zaprotokółowany jako wyjaśnienie głosowania.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...