Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Sesja plenarna - Debata: Maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych...
  Panie Przewodniczący,
Energetyka jądrowa, a także cała sfera technologii produkcji izotopów w reaktorach eksperymentalnych dla celów leczniczych i innych takich, jak wytwarzanie czujników pomiarowych oraz sterylizacja wymaga opracowania stosownych norm bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o stosowanie bezpiecznych produktów żywnościowych, pasz dla zwierząt oraz leków po napromieniowaniu. W dzisiejszym świecie ryzyko prawdopodobieństwa zdarzenia radiacyjnego jest wprawdzie niewielkie, ale należy je zawsze minimalizować.


Awarie reaktorów, w tym awaria czarnobylska, bardzo zaostrzyły kryteria ochrony przed skutkami promieniowania jonizującego i - jak potem stwierdzono - skutki te okazały się znacznie mniejsze, aniżeli przewidywano. Nastąpiło także minimalne skażenie gleby opadem radioaktywnym, co wpłynęło na pewien wzrost aktywności promieniotwórczej spożywczych produktów leśnych i rolnych pozyskiwanych w rejonach zagrożonych. Mieliśmy jednak - jak się zdaje - do czynienia z przesadną reakcją i nadmiernym rozszerzeniem strefy wysiedlania ludności. Obecnie opuszczone wsie w strefie skażenia na Białorusi na powrót się zaludniają.
Dało o sobie nawet znać - jak twierdzą niektórzy znawcy - korzystne zjawisko hormezy, tj. leczniczego oddziaływania promieniowania wysokoenergetycznego, poniżej oczywiście pewnej progowej wartości dawki. Jednakże to liniowe, a nie progowe podejście do oddziaływania promieniotwórczego spowodowało owo quasi-administracyjne, a nie naukowe podejście do tych kwestii.
Logiczną konsekwencją tego jest ograniczanie narażenia radiacyjnego do dawek nawet niższych od naturalnych, tj. takich, na które jesteśmy zawsze narażeni. Jest to ekonomiczny absurd. Średnio bowiem i tak rocznie pochłaniamy dawkę ok. 2, 4msV (milisiwerta), co kumulując się daje po upływie ok. 70 lat życia dawkę ok. 200 msV (milisiwertów).
Medycznego zbadania wymaga więc jednoczesne oddziaływanie dawki skażenia wskutek zdarzenia radiacyjnego oraz niejednokrotnie wyższej dawki będącej wynikiem radiacji naturalnej, w tym pochodzenia wulkanicznego. W pierwszym przypadku bowiem dotyczy to głównie żywności i oddziaływania na tarczycę (jod), na kości (stront) oraz na mięśnie (cez), w drugim zaś dotyczy to oddziaływania na skórę oraz płuca (radon).
Dziękuję.


Tekst wystąpienia sprawozdawcy-cienia na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 lutego 2011.
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...