Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn - sesja plenarna 17-20 stycznia 2011 (Strasburg)


Bruksela, 14/01/2011. 

 
Pełną wersję Biuletynu znajdziesz:[tutaj]
 
 

Po prezydencji belgijskiej ster przejmują Węgrzy

Posłowie spotkają się z premierami Węgier i Belgii. Viktor Orbán przedstawi w środę priorytety prezydencji węgierskiej, a dzień wcześniej Yves Leterme podsumuje prezydencję belgijską. Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej przedstawi wnioski z grudniowego szczytu Unii.

 

Uproszczenie zasad leczenia za granicą

Coraz bliższej do uproszczenia zasad leczenia za granicą. Tuż przed świętami Parlament osiągnął wstępne porozumienie z Radą. W środę posłowie przegłosują projekt nowych regulacji, które regulują kluczowe dla pacjentów kwestie, takie jak pozwolenie i zwrot kosztów. Polska jest w grupie czterech państw, które głosowały przeciwko tej propozycji.

 

Białoruś: Posłowie będą dyskutować o możliwych sankcjach UE

Do programu najbliższej sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski dodał nowe punkty związane z Białorusią. Wszyscy deputowani wezmą udział w debacie plenarnej, wysłuchają też oświadczenia Catherine Ashton - Wysokiej Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Bezpieczeństwa oraz zagłosują nad rezolucją poświęconą Białorusi.

 

Wolność wyznania podstawowe prawo człowieka

Po serii zamachów i aktów przemocy wobec Chrześcijan w Egipcie, Iraku i Nigerii w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata poświęcona wolnościom religijnym ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Chrześcijan. Debata zaplanowana została na środę po południu, a w czwartek posłowie zagłosują nad projektem rezolucji w tej sprawie.

 

Nowe ramy prawne dla stosunków UE-Serbia

Posłowie prawdopodobnie zaakceptują w środę porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Serbią. Wymaga ono oprócz zgody Parlamentu także ratyfikacji przez państwa członkowskie.

 

Adopcja: bronić praw rodziców, chronić prawa nieletnich

Posłowie uważają, że powinno zostać zachowane prawo rodziców do adopcji dzieci z innego kraju członkowskiego UE przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony nieletnich czekających na adopcję. Swoje uwagi na ten temat przekażą w poniedziałek Komisji Europejskiej. Głosowanie nad rezolucją zaplanowano na środę.

 

Litwa: zmiany prawne wzbudzają obawy o prawa osób homoseksualnych

Posłowie zapytają przedstawicieli Komisji, co zamierzają zrobić w sprawie projektowanej zmiany litewskiego prawa, która zdaniem deputowanych "poważnie ograniczy wolność słowa i wypowiedzi, np. wyrażania publicznego poparcia dla równości lub praw LGBT lub prowadzenia kampanii na rzecz tych wartości albo walki z dyskryminacją ze względu na płeć lub orientację seksualną".

 

Haiti rok po trzęsieniu ziemi

We wtorek wieczorem posłowie podsumują pomoc udzieloną Haiti w 2010 roku. Tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi, do którego doszło 12 stycznia 2010 roku to nie jedyny problem tego kraju. Haiti wciąż usuwa szkody spowodowane przez huragan Tomas, epidemię cholery i napięcia wywołane wyborami prezydenckimi. Problemem są także niestabilne instytucje państwowe.

 

Unijna strategia dla Morza Czarnego

Unia Europejska powinna nadać nowy impuls strategii dla regionu Morza Czarnego, koncentrując się na zapewnieniu pokoju i stabilności w Bułgarii, Grecji i Rumunii oraz państwach ościennych (Turcja, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia i Ukraina), a także bezpieczeństwa energetycznego na tym obszarze.

 

Żywność zatruta dioksynami: debata w Parlamencie Europejskim

W poniedziałek Parlament Europejski zajmie się sprawą zatrutej dioksynami karmy dla zwierząt. Choć przypadki stosowania skażonej paszy zanotowano w Niemczech, sprawa ta ma konsekwencje dla innych krajów członkowskich, do których trafiły transporty niemieckiej żywności (Holandia i Wielka Brytania). W ostatnich tygodniach zwiększony poziom szkodliwych substancji zauważono w mięsie drobiowym i wieprzowym oraz jajach.

 

Posłowie wezwą do walki z chorobą Alzheimera

Rośnie liczba Europejczyków cierpiących na chorobę Alzheimera i demencję. Problem ten dotyka dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn. W środę posłowie przegłosują sprawozdanie nielegislacyjne wzywające kraje UE do współpracy w zakresie prewencji, diagnostyki, leczenia i opieki.

 

Silne rolnictwo zapewni przystępne ceny żywności

Biorąc pod uwagę rosnący popyt oraz fakt, że 16 procent Europejczyków żyje poniżej granicy ubóstwa, produkcja żywności staje się priorytetem. Unia Europejska potrzebuje silnego rolnictwa, by zagwarantować obywatelom żywność w przystępnych cenach, podkreśla komisja rolnictwa. Wymaga to walki ze spekulacją na rynku artykułów żywnościowych oraz odpowiedniego podejścia do problemu starzenia wśród rolników.

 
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...