Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Agenda Prac w PE, 22 - 25 listopada 2010 Sesja plenarna w Strasburgu

22 listopada 2010
1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda spotkań Grupy)
23 listopada 2010

1. Grupa Robocza komisji ITRE

* Sprawozdanie Ivo Beleta w sprawie Rozporządzenia Rady (EURATOM) ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego (przekształcenie)

- (shadow: Adam Gierek)

* Opinia Marian-Jean Marinescu w sprawie innowacyjnego finansowania na poziomie światowym i europejskim

* Opinia Francisco Sosy-Wagnera w sprawie sprawozdania strategicznego z 2010 roku dotyczącego realizacji programów Polityki Spójności na lata 2007-2013

- (shadow: Adam Gierek)

* Sprawozdanie Judith Merkies z inicjatywy własnej w sprawie Innowacji Unii

2. Spotkanie Polskiej Delegacji S&D

Gościem spotkania był Przewodniczący Grupy S&D Martin Schulz

3. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda spotkań Grupy)

4. Kolacja z posłami Delegacji Słowackiej S&D


24 listopada 2010
 
1. Spotkanie z International Paper

International Paper ma długą i pełną sukcesów historię działalności w Polsce, a znacząca część tej działalności obejmuje fabrykę papieru w Kwidzynie. Centrum w Krakowie zajmuje się globalnymi usługami oraz obsługą klienta. Firma posiada też placówkę w Toruniu i biuro sprzedaży w Warszawie. Dysponuje liczbą ponad 3 000 pracowników rozproszonych i prowadzących swą działalność na terenie całego kraju.

Goście nawiązali do lipcowego spotkania z Panem Profesorem, podczas którego przedyskutowali kilka kluczowych dla UE kwestii, niezbędnych dla zdrowego rozwoju działalności International Paper w Polsce oraz w odniesieniu do których Parlament Europejski, a w szczególności polscy eurodeputowani, mogą odegrać ważną rolę, (chodzi o unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz tzw. system benchmarkingu).

Konsultanci wyznaczeni do doradzania Dyrekcji Generalnej ds. działania na rzecz klimatu obecnie zalecają stosowanie gazu ziemnego jako modelowego paliwa dla ustalenia wzorców.

W czerwcu państwa członkowskie miały przedstawić Komisji projekt działań w zakresie energii odnawialnej wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób każde z nich zmierza do osiągnięcia celu Unii Europejskiej polegającym na zwiększeniu o 20 procent dostaw energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020. Wygląda na to, biomasa drzewna będzie ważnym szlakiem do osiągnięcia celu dla wielu krajów.

W zależności od wyborów dokonywanych przez instytucje UE i państwa członkowskie, istnieje ryzyko dyskryminacji istniejących producentów i użytkowników biomasy drzewnej takich, jak CEFIC. Przedstawiciele firmy starają się rozmawiać z wszystkimi polskimi posłami na temat praktycznych skutków tych ważnych zagadnień.

Obecna sytuacja jest taka, że projekt decyzji został wysłany do Państw Członkowskich, które prowadzą negocjacje celem uzyskania kwalifikowanej większości przed dniem głosowania w Komisji ds. Zmian Klimatu. Działania polityczne nadal są pilnie potrzebne. W szczególności, interwencja polskiego rządu może zapobiec katastrofie, jaką oznacza decyzja w sprawie benchmarkingu dla przyszłych działań International Paper w Polsce.

International Paper stara się o uznanie faktu, że brak dostępu Polski do gazu sprawia, iż benchmark w oparciu o gaz jako źródło paliwa jest nieuczciwy. W Kwidzynie inwestycje w przeliczeniu na biomasę jako paliwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla są uzależnione od zagwarantowania przyszłego dostępu do biomasy drzewnej.

 
2. Spotkanie sprawozdawców-cieni

Spotkanie dotyczyło opinii Francisco Sosy-Wagnera w sprawie sprawozdania strategicznego z 2010 r. dotyczącego realizacji programów polityki spójności na lata 2007-2013.

3. Nadzwyczajne Posiedzenie Delegacji do Parlamentarnej Komisji Współpracy UE-Rosja

On behalf of the Bureau of the Delegation to the EU-Russia PCC Delegation, we would like to invite you for an exchange of views with Mr Igor YÜRGENS, Advisor of President Medvedev and Chairman of INSOR on the Programme of Modernisation of Russia.

 
4. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda spotkań Grupy)
 
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...