Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn - sesja plenarna (Strasburg) 22-25 listopada 2010

Bruksela, 19/11/2010.  

Budżetowy impas - debata z Barroso i belgijską prezydencją. Patową sytuację związaną z budżetem deputowani będą omawiać z przewodniczącym KE José Manuelem Barroso oraz przedstawicielami belgijskiej prezydencji. Zagłosują też nad rezolucją przygotowaną przez liderów grup politycznych.

Leki na receptę: deputowani dbają o prawa pacjentów do informacji. Pacjenci muszą mieć lepszy dostęp do rzetelnych informacji o lekach przepisywanych na receptę - tak uważają deputowani. Poprawki, które przygotowali posłowie z komisji środowiska PE, rozszerzają zakaz reklamowania w prasie leków sprzedawanych na receptę do zakazu emitowania przez firmy farmaceutyczne jakichkolwiek niepotwierdzonych przez odpowiednie instytucje informacji. W zamian za to, firmy farmaceutyczne muszą udostępnić wyczerpujące i wiarygodne dane o lekach, które państwa członkowskie będą publikować na specjalnie w tym celu utworzonych portalach internetowych.

Toksyczne substancje z dala od elektroniki. We wtorek Parlament zadecyduje o podwyższeniu standardów bezpieczeństwa dotyczących urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych gadżetów sprzedawanych w Unii Europejskiej. Nowe zasady spowodują, że sprzęt elektroniczny nie będzie mógł zawierać toksycznych substancji. Uaktualniona dyrektywa na temat restrykcji dotyczących substancji niebezpiecznych, uzgodniona niedawno przez Parlament i Radę, oczekuje obecnie na formalne przyjęcie przez obie instytucje.

Trichet o działalności EBC w 2009 roku i wojnie walutowej. W związku z kryzysem zadłużenia, dotykającym kilka państw strefy euro, prezes EBC, Jean-Claude Trichet, weźmie udział w poniedziałkowej debacie plenarnej na temat działalności banku w 2009 roku oraz ostatnich wydarzeń na międzynarodowym rynku walutowym. Rezolucja na temat EBC, istotna szczególnie w kontekście reakcji tej instytucji na kryzys ekonomiczny, będzie poddana pod głosowanie dzień później.

Debata eurodeputowanych na temat strategicznych priorytetów dla Komisji Europejskiej. Program pracy Komisji Europejskiej na rok 2011 posłowie przedyskutują z jej Przewodniczącym, José Manuelem Barroso we wtorek po południu. Priorytety programu tworzą: wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu; odtworzenie miejsc pracy; realizowanie programu działań na rzecz obywateli; wzmocnienie pozycji UE na scenie światowej; maksymalne wykorzystanie polityk UE. Pierwszy raz Parlament opiniował założenia programu jeszcze przed jego przyjęciem przez Komisję w październiku.

Nagroda Filmowa Parlamentu Europejskiego 2010. W środę o 11:45 Przewodniczący PE Jerzy Buzek wręczy tegoroczną Nagrodę Filmową LUX. Walczą o nią trzy filmy: Akadimia Platonos (reż. Filippos Tsitos, prod. Grecja/Niemcy), Die Fremde (reż. Feo Aladag, Niemcy) oraz Illégal (reż. Olivier Masset-Depasse, Belgia/Luksemburg/Francja). Zwycięzcę wyłonią w głosowaniu deputowani do PE, którzy obejrzeli filmy.

Prezydent Gruzji w PE. Relacje EU-Gruzja oraz sytuacja w kraju po konflikcie zbrojnym będą tematem wtorkowego przemówienia, w którym prezydent Mikheil Saakashvili zwróci się do Parlamentu. Gruziński prezydent ma spotkać się również z posłami z Komisji Spraw Zagranicznych.

Parlament Europejski domaga się wspierania kopalń węgla do 2018 roku. Deputowani prawdopodobnie przedłużą wsparcie dla nierentownych kopalń węgla. Rezolucja PE, nad którą będą głosować na najbliższej sesji, wzywa do przesunięcia terminu zamknięcia nierentownych kopalń na 31 grudnia 2018 roku - to o 4 lata później niż proponuje Komisja Europejska. Według deputowanych, późniejsza data zapobiegnie poważnym konsekwencjom społecznym.

Sytuacja na Ukrainie - głosowanie nad rezolucją. Nad rezolucją dotyczącą sytuacji politycznej na Ukrainie deputowani będą dyskutować w środę i głosować w czwartek. Krytycznie oceniający demokrację w tym państwie tekst przygotowany wspólnie przez grupy: EPP, ALDE, Greens/EFA i ECR miał zostać przyjęty już w październiku, jednak większość deputowanych zdecydowała się przesunąć głosowanie z uwagi na nadchodzące wybory do władz lokalnych (na Ukrainie odbyły się one 31 października). Projekt rezolucji potępiał "niepokojące sygnały erozji demokracji" w tym kraju. 

Strategia Energetyczna UE - priorytety na przyszłość. W czwartek posłowie będą głosować nad priorytetami energetycznymi dla UE. Wśród nich znajdą się: pełne wdrożenie obecnego prawa, promocja projektów energetycznych i wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej UE. Deputowani liczą też na sukces w tworzeniu wspólnego rynku energetycznego, zwracają również uwagę na potencjał zawarty w efektywności energetycznej oraz dążenie do uzyskania energetycznej niezależności, walkę ze zmianami klimatycznymi, tworzenie nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie wzrostowi rachunków za energię. Sprawozdawczynią w tej sprawie jest polska posłanka Lena Kolarska-Bobińska (EPP).

Wśród innych tematów na sesji: powodzie w Europie i chiński Nobel. Rozpoczynając sesję we wtorek rano, Przewodniczący Buzek oraz liderzy grup politycznych odniosą się do ostatnich powodzi w Europie, które szczególnie dotknęły Włochy oraz Belgię. Potem deputowani będą dyskutować nad stanowiskiem Komisji i Rady dotyczącymi 10. rocznicy przyjęcia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ Rezolucji na temat Kobiet, Pokoju i Bezpieczeństwa. Wtorkowa sesja wieczorna rozpocznie się od przedstawienia stanowiska Komisji na temat Liu Xiacobo, chińskiego laureata Pokojowej Nagrody Nobla. W czwartek deputowani będą również dyskutować o wyborach w Birmie oraz o uwolnieniu Aung San Suu Kyi, laureatki Nagrody Sacharowa z 1980 roku.

Pełną wersję Biuletynu znajdziesz:[tutaj]

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...