Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn - sesja plenarna (Bruksela) 10-11 listopada 2010

Bruksela, 9/112010. 

Parlament o funduszach hedgingowych i private equity

W czwartek posłowie ostatecznie zdecydują, czy poprzeć nowe prawo dotyczące funduszy hedgingowych i funduszy private equity, wypracowane podczas negocjacji trwających ponad rok. Nowa dyrektywa wprowadziłaby obowiązek rejestracji, raportowania oraz określiła wymagania dotyczące kapitału początkowego w sektorze finansowym, co było dotychczas przedmiotem jedynie dość ogólnych regulacji wspólnotowych. W rezultacie możliwe będzie zarządzanie tego rodzaju funduszami z uwzględnieniem jednego, unijnego prawa zamiast 27 różnych, krajowych systemów, co jednocześnie ulepszy wspólny rynek UE.

Parlament ustali priorytety na najbliższy szczyt EU-USA

Deputowani zagłosują w czwartek nad sugestiami dla Rady Unii Europejskiej związanymi z zaplanowanym na 20 listopada szczytem Unia Europejska-USA. Rezolucja, nad którą pracują wszystkie grupy polityczne, położy szczególny nacisk na: współpracę gospodarczą potrzebną do wyjścia z kryzysu, ochronę danych osobowych, wprowadzenie opłat podróżnych oraz przecieki dotyczące amerykańskich dokumentów wojskowych związanych z wojną w Iraku.

Zaoszczędzone pieniądze UE pójdą na oszczędzanie energii

W czwartek Parlament Europejski będzie dyskutować i głosować nad umową z Radą Unii Europejskiej, której celem jest przekazanie 146 mln euro z niewykorzystanych funduszy na sfinansowanie projektów związanych z oszczędzaniem energii, wydajnością energetyczną oraz energią odnawialną.

Eurodeputowani o zniesieniu wiz dla Tajwanu

Obywatele Tajwanu nie będą już potrzebować wiz, by dostać się do UE - to propozycja, nad którą Parlament zagłosuje w czwartek. Większość obywateli Unii Europejskiej może już przekraczać granicę Tajwanu bez wizy, nie dotyczy to jeszcze obywateli Cypru, Rumunii i Bułgarii. Władze Tajwanu zapewniają jednak, że do końca roku 2010 ruch bezwizowy będzie dotyczył również tych państw.

Sytuacja na Ukrainie wraca do PE

Nad rezolucją dotyczącą sytuacji politycznej na Ukrainie deputowani będą głosować w czwartek. Krytycznie oceniający demokrację w tym państwie tekst przygotowany wspólnie przez grupy: EPP, ALDE, Greens/EFA i ECR miał zostać przyjęty już w październiku, jednak większość deputowanych zdecydowała się przesunąć głosowanie z uwagi na nadchodzące wybory do władz lokalnych (na Ukrainie odbyły się one 31 października). Projekt rezolucji potępiał "niepokojące sygnały erozji demokracji" w tym kraju.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...