Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Parlament wznawia obrady: wolność słowa, walka z ubóstwem i handlem ludźmi

Strasburg, 18/10/2010.  Przewodniczący Parlamentu Europejskiego z satysfakcją przyjął informację o przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla chińskiemu dysydentowi Liu Xiaobo. W przemówieniu inaugurującym październikową sesję plenarną w Strasburgu Jerzy Buzek zapowiedział także uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi. Buzek zaprosił posłów do wysłuchania przemówienia z okazji połowy kadencji na stanowisku przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

"Doceniamy ostatnie postępy dokonane przez władze Chin na drodze wypełniania politycznych, gospodarczych i społecznych standardów wolnego świata. Tym bardziej domagamy się uwolnienia z więzień przetrzymywanych tam Liu Xiaobo, Hu Jia – laureata nagrody Sacharowa - oraz innych obrońców praw człowieka", powiedział przewodniczący Buzek.

W tym tygodniu Parlament Europejski organizuje szereg wydarzeń związanych z obchodzonym w niedzielę Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Oprócz poświęconych temu tematowi debat plenarnych przewodniczący PE zapowiedział ceremonię z udziałem Sekretarza Generalnego Ban Ki-Moon'a, która odbędzie się we wtorek na dziedzińcu Parlamentu - Agorze Geremka - o godzinie 14.45.

Nawiązując do obchodzonego po raz czwarty Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi, Jerzy Buzek zapewnił, że Parlament traktuje ten problem bardzo poważnie i obecnie negocjuje propozycję dyrektywy o zapobieganiu i zwalczaniu handlu ludźmi.

Jerzy Buzek zaprosił parlamentarzystów do wysłuchania w środę, o godzinie 12.00, przemówienia z okazji połowy kadencji na stanowisku Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Wystąpienie przewodniczącego będzie posumowaniem dokonań całej Izby w ciągu pierwszych 15 miesięcy tej kadencji. Jerzy Buzek objął funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w lipcu 2009 roku i będzie ją pełnił do stycznia 2012 roku.
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...