Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn - sesja plenarna (Strasburg) 18-21 października 2010


Bruksela, 15/102010. 

Budżet 2011: Posłowie chcą rozmawiać o nowych źródłach finansowania

Posłowie zamierzają wezwać do większego inwestowania w badania, innowacje, edukację, energię i wsparcie Palestyny, ale oczekuje się utrzymania restrykcyjnego ogólnego poziomu wydatków. W środę głosowanie w Parlamencie nad kształtem przyszłorocznego budżetu UE. Posłowie otworzą też dyskusję o długoletnich ramach finansowych i nowych źródłach finansowania budżetu.

 

Urlop macierzyński wydłużony do 20 pełnopłatnych tygodni?

Zaproponowane przez komisję praw kobiet wydłużenie urlopu macierzyńskiego w Unii Europejskiej z 14 do 20 tygodni z pełnym wynagrodzeniem będzie tematem debaty w Parlamencie. Posłowie chcą również wprowadzić co najmniej 2 tygodnie płatnego urlopu tacierzyńskiego.

 

EEAS: zapewnić odpowiedzialną i wyważoną rekrutację

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS) będzie o krok od rozpoczęcia działalności, jeśli posłowie przyjmą niezbędne poprawki do regulaminu unijnego budżetu i regulaminu pracowniczego oraz budżetu na 2010 rok. Przed plenarnym głosowaniem, komisja prawna musi jeszcze zając stanowisko w sprawie zasad zatrudniania, niezależności oraz zachowania równowagi geograficznej i płci w nowej służbie.

Spóźnione płatności: 30 dni na zapłatę

Małe firmy często przeżywają poważne problemy finansowe z powodu opóźnienia w płatnościach. Przez ponad rok Parlament Europejski naciskał na nałożenie surowych zasad przestrzegania terminów płatności by wspierać wypłacalność, innowacyjność i zatrudnienie. Posłowe zdecydują w środę czy podpisać porozumienie osiągnięte z Radą Unii Europejskiej wprowadzające 30-dniowy termin płatności.

 

Przemówienie przewodniczącego Jerzego Buzka

Na półmetku sprawowania dwu i pół letniej kadencji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (od lipca 2009 do stycznia 2012), Jerzy Buzek przedstawi dotychczasowe efekty realizacji priorytetów, które wyznaczył. Wystąpienie zaplanowano na posiedzenie, które odbędzie się w środę, w południe.

 

Sekretarz generalny ONZ przemówi w Parlamencie

Postęp wypracowany podczas spotkania "Milenijne Cele Rozwoju" i walka z ubóstwem, a także światowe wyzwania związane ze zmianą klimatu przed grudniową konferencją w Cancun to spodziewane główne tematy oficjalnego przemówienia sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moon, które wygłosi we wtorek w Parlamencie.

 

Kryzys i co dalej: Posłowie sprawdzą jak uchronić europejską ekonomię przed następnymi wstrząsami

Temat krachu finansowego wraca na tapetę. Parlament Europejski w przyszłym tygodniu przegłosuje dwa sprawozdania o następstwach kryzysu.

Czy wprowadzenie europejskiego dochodu minimalnego pomoże w walce z ubóstwem?

Z okazji ustanowionego przez ONZ Dnia likwidacji ubóstwa oraz Europejskiego roku walki z ubóstwem, posłowie przedyskutują i przegłosują raport wzywający do wprowadzenia unijnego dochodu minimalnego jako środka walki z ubóstwem w UE.

 

Przygotowania do G20 i Rady Europejskiej

Posłowie będą debatować z przedstawicielami Komisji i prezydencją Rady o nadchodzącym posiedzeniu Rady Europejskiej zaplanowanym na koniec października oraz listopadowym szczycie G20. Agenda Rady Europejskiej obejmuje zarządzanie gospodarcze w UE, budżet na 2011 rok, szczyt G20, zmiany klimatyczne. W większości punkty programu pokrywają się z tematyką nadchodzącego tygodnia plenarnego w PE.

 

Nagroda im. Sacharowa 2010: finalistów i laureata poznamy w Strasburgu

W poniedziałek wieczorem, 18 października członkowie komisji spraw zagranicznych i komisji rozwoju wybiorą trzech finalistów. O tym kto ostatecznie otrzyma nagrodę zdecydują w czwartek liderzy grup politycznych podczas Konferencji Przewodniczących. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 15 grudnia w Strasburgu.

 

Rybołówstwo na północnym Atlantyku

Głosując nad poprawką do porozumienia o połowach na północno-zachodnim Atlantyku Parlament po raz pierwszy wykorzysta swoje prawo do decydowania o międzynarodowych umowach w dziedzinie rybołówstwa - prawo uzyskane na mocy Traktatu Lizbońskiego. Posłowie zdecydują także czy przenieść do UE zasady innego wielostronnego porozumienia o połowach - o kontroli na północno-wschodnim Atlantyku.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...