Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Konferencja ONZ na temat różnorodności biologicznej: potrzebne przywództwo i inwestycje

Bruksela, 7/10/2010.  Parlament Europejski wzywa UE i społeczność międzynarodową do zwiększenia inwestycji w ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Rezolucja przyjęta w czwartek stanowi głos Parlamentu przed 10. posiedzeniem Konferencji Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej, które odbędzie się w Nagoi w Japonii.

W rezolucji przyjętej stosunkiem głosów 505/22/41 Parlament nalega, aby Komisja i państwa członkowskie poparły w całości ambitną misję Konferencji Stron Konwencji ONZ, która zakłada powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej do 2020 roku. Natomiast "Wizja 2050”, do której również zachęca Parlament pozwoli zadbać o ochronę ekosystemów i ich przywrócenie do poprzedniego stanu.

Warto inwestować w różnorodność biologiczną

Posłowie wyrażają ogromne zaniepokojenie faktem, że nie zrealizowano światowego celu na rok 2010 w zakresie różnorodności biologicznej. Dlatego przekonują o naglącej potrzebie działania, w tym radykalnego zwiększenia światowych funduszy przeznaczanych na ochronę różnorodności biologicznej.

W prowadzonych badaniach takich jak analiza pt. „Ekonomia ekosystemów i różnorodności biologicznej” (TEEB), szacuje się spadek poziomu jakości życia spowodowany utratą różnorodności biologicznej na 50 miliardów euro rocznie (tuż poniżej 1 % PKB). Parlament Europejski podkreśla, że analiza wykazała, że zysk z inwestowania w ochronę różnorodności biologicznej jest do 100 razy większy.

Strategiczne cele na 2020 rok

Parlament wezwał w rezolucji do wspierania realizacji mierzalnych, ambitnych i realistycznych celów pośrednich przewidzianych na konkretne terminy. Zdaniem posłów cele te powinny zmierzać do zapewnienia do roku 2020 między innymi:

·        zlikwidowania dotacji szkodliwych dla różnorodności biologicznej,

·        osiągnięcia zerowego wskaźnika wylesiania i zatrzymana degradacja naturalnych siedlisk,

·        wyeliminowania szkodliwych praktyk połowowych,

·        objęcia ochroną co najmniej 20% obszarów lądowych, słodkowodnych i morskich,

·        uratowania od wyginięcia znanych nam gatunków zagrożonych.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...