Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Parlament wzywa UE do naprawienia lukprawnych w zasadach wydobywania ropy naftowej

Bruksela, 7/10/2010.  Posłowieuznali, że UE musi zaostrzyć prawo dotyczące bezpieczeństwa wydobycia ropy oraz odszkodowań na wypadek wycieku podobnego do tego, który miał miejsce w Zatoce Meksykańskiej. Rezolucja Parlamentu Europejskiego przyjęta w czwartek, mówi, że licencje na wiercenia powinny być dokładnie kontrolowane, jednak nie nawołuje do moratorium na nowe odwierty głębinowe.

Niewiążąca prawnie rezolucja została przyjęta 601 głosami za, 23 posłów było przeciw, 13 się wstrzymało. Przewodniczący Komisji Środowiska Jo LEINEN (S&D, Niemcy) skomentował: "Parlament wystosował jasny apel do Komisji, by podjęła kroki w stronę wyeliminowania braków w standardach bezpieczeństwa i odpowiedzialności".

Bez apelu o moratorium

Kiedy odnalezienie łatwo dostępnych złóż ropy stało się coraz trudniejsze, zwiększyła się liczba potencjalnie ryzykownych poszukiwań i odwiertów głębinowych. Podczas gdy komisja środowiska oraz wielu deputowanych dążyło do wprowadzenia moratorium na nowe odwierty głębinowe, większość posłów (stosunek 323 do 285 głosów) uznała to za zbyt restrykcyjny krok.

Odpowiedzialność i odszkodowania

Komisja Europejska weryfikuje obecnie unijne prawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Posłowie nalegają na Komisję, aby obniżyła próg szkód przewidziany w dyrektywie w sprawie odpowiedzialności za środowisko oraz aby objęła jej zakresem szkody wyrządzane na wodach morskich.

Duży wyciek ropy na wodach europejskich byłby katastrofalny w skutkach nie tylko dla środowiska, ale również dla sektorów takich jak turystyka czy rybołówstwo. Deputowani zwrócili się do Komisji o przeanalizowanie wszystkich kwestii finansowych i kwestii odpowiedzialności związanych z badaniem morza w UE w celu wprowadzenia w razie konieczności obowiązkowego ubezpieczenia w całej UE lub specjalnego funduszu ogólnoeuropejskiego, który mógłby pokryć straty wynikające z ewentualnych szkód.

Następne działania

Rada Ministrów ds. dziedzinie energetyki ma zająć się tematem bezpieczeństwa wydobycia ropy 15 października w Luksemburgu.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...