Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Parlament za zniesieniem wiz dla Albanii i Bośni-Hercegowiny

Bruksela, 7/10/2010.  Parlament podtrzymał propozycję dążącą do zwolnienia z obowiązku wizowego obywateli Albanii i Bośni-Hercegowiny po 2010 roku, uważając, tak jak Komisja Europejska, że te dwa kraje spełniły wymogi dotyczące bezpieczeństwa dokumentów, walki z nielegalną imigracją oraz przestępczością.

 

30 listopada 2009 UE zdecydowała o zniesieniu obowiązku wizowego dla obywateli Serbii, Czarnogóry oraz Byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii. Decyzja weszła w życie 19 grudnia 2009. Wtedy Albania i Bośnia-Hercegowina nie wypełniały jeszcze wymaganych kryteriów (dot. nielegalnej imigracji, bezpieczeństwa i porządku publicznego).

 

Jednakże w maju br. Komisja uznała, że obydwa kraje zrobiły duże postępy w ww. kwestiach i zwróciła się do Parlamentu Europejskiego oraz Rady, żeby zezwolić na zniesienie wiz dla obywateli tych krajów od nowego roku, na pobyt krótszy niż 3 miesiące. Sprawozdanie posłanki Tanji Fajon (S&D, Słowenia) zostało przyjęte 538 głosami, przeciw było 47, 41 wstrzymało się od głosu.

 
 

Propozycja zniesienia obowiązku wizowego musi zostać zatwierdzona przez Radę większością kwalifikowaną w listopadzie. Z ruchu bezwizowego będą mogli korzystać tylko posiadacze paszportów biometrycznych.

 
 

W środę podczas debaty parlamentarnej, posłanka Fajon powiedziała, że decyzja "wzmocni zaufanie między ludźmi i przyspieszy reformy" w Albanii i Bośni-Hercegowinie, które są "na drodze do członkostwa".

 

"Albania i Bośnia-Hercegowina wypełniły wszystkie warunki i są gotowe na zniesienie wiz, co zostało potwierdzone przez Komisję Europejską. (...) Czas, żeby przesłać pozytywną wiadomość do tych państw, zburzymy wizowe mury (...), ludzie zasługują na to bardziej niż kiedykolwiek", powiedziała posłanka.

 
Kosowo z daleka od zmian
 

Posłanka sprawozdawca żałuje, że Kosowo pozostaje "jedyną częścią Bałkanów zachodnich zupełnie odciętą od procesu ułatwień wizowych". Powodem jest "podział między państwami członkowskimi dotyczący uznania niepodległości Kosowa".

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...