Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn - sesja plenarna (Bruksela) 6-7 października 2010

Ochrona różnorodności bilogicznej

Jednym z kluczowych punktów plenarnej środy będzie debata poświęcona różnorodności biologicznej i temu, co UE może uczynić w celu powstrzymania postępującej degradacji ekosystemów. Posłowie wraz z przedstawicielami Rady i Komisji przedyskutują założenia strategii na 10. konferencję stron Konwencji o różnorodności biologicznej, która odbędzie się w Nagoi (Japonia) w dniach 18-29 października 2010 r. W czwartek poddane zostaną pod głosowanie propozycje dwóch rezolucji Parlamentu Europejskiego.

 

Ruch bezwizowy: Albania oraz Bośnia i Hercegowina

Jeśli Parlament Europejski zatwierdzi zalecenia komisji wolności obywatelskich, obywatele Bośni i Hercegowiny oraz Albanii zostaną zwolnieni z obowiązku posiadania wizy przy wjeździe do UE. Komisja Europejska poinformowała w maju, że oba kraje spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa i rekomendowała zniesienie obowiązku wizowego dla ich obywateli.

 

Poszukiwania i wydobycie ropy naftowej: Moratorium na wiercenia głębinowe?

Katastrofa platformy wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej zapoczątkowała przegląd obowiązujących standardów bezpieczeństwa przez wiele krajów, na wodach których odbywa się wydobywanie ropy naftowej. W czwartek także Parlament Europejski zagłosuje nad projektem rezolucji, w którym może znaleźć się wezwanie do ustanowienie moratorium na dokonywanie nowych odwiertów głębinowych na wodach otaczających UE do czasu ukończenia przez Komisję Europejską przeglądu obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.

 

Polityka regionalna UE na rok 2013

Jak powinno wyglądać finansowanie regionalnej polityki Unii Europejskiej i zarządzanie nią po wygaśnięciu bieżącego (2007-2013) budżetu? Komisja Europejska przedstawi posłom PE opinie na temat przyszłej polityki w tej materii oraz środków niezbędnych, by zapewnić harmonijny rozwój wszystkich regionów wewnątrz UE.

 

Dwudziesta rocznica zjednoczenia Niemiec

W czwartek 7 października o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste posiedzenie Parlamentu Europejskiego upamiętniające 20. rocznicę zjednoczenia Niemiec, które miało miejsce 3 października 1990 roku. Po wprowadzeniu przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka, gościnne przemówienia wygłoszą: Lothar de Maizière, jedyny demokratycznie wybrany premier NRD oraz Jacques Delors, były przewodniczący Komisji Europejskiej.

 

Prezydent Timoru Wschodniego w Parlamencie Europejskim

José Ramos-Horta, Prezydent Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego od 2007 roku oraz laureat Pokojowej Nagrody Nobla weźmie udział w uroczystym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w środę 6 października. Oficjalne języki Timoru Wschodniego to tetum i portugalski.

 

10.10.10. - Światowy Dzień przeciwko karze śmierci

Głosując nad rezolucją posłowie do PE uczczą VIII Światowy Dzień przeciwko karze śmierci. Parlament Europejski od lat regularnie potępia karę śmierci we wszystkich przypadkach i bez względu na okoliczności. Wciąż apeluje również o bezwarunkowe, światowe moratorium dotyczące egzekucji.
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...