Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Handel elektroniczny: Europejski znak zaufania

Strasburg, 21/09/2010.  Internet to najszybciej rosnący rynek transakcji detalicznych, ale tylko jedna trzecia nabywców rozważa możliwość zakupu towaru zagranicą. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym popiera propozycje zmierzające do zwiększenia wymiany międzynarodowej w handlu elektronicznym i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa takich transakcji nabywcom.

 

Parlament jest przekonany, że zaufanie konsumentów można rozwijać poprzez usuwanie przeszkód w handlu elektronicznym, jednocześnie zachowując najwyższy poziom ochrony konsumenta. Może temu służyć europejski znak zaufania gwarantujący wiarygodność i jakość produktów znajdujących się na transgranicznym rynku elektronicznym. Dlatego, zdaniem posłów, Komisja powinna utworzyć europejski znak zaufania opierający się na jasnych, przejrzystych i podlegających kontroli zasadach, który byłby wprowadzony równolegle ze znakami zaufania obowiązującymi już w państwach członkowskich.

 

Częstą przeszkodą w rozwoju transgranicznego handlu internetowego jest postawa niektórych dostawców odmawiających obsługi transakcji od klientów z innych krajów. Parlament ubolewa nad faktem, że w kilku państwach ciągle jeszcze nie wdrożono w pełni dyrektywy usługowej i wzywa Komisję i państwa członkowskie do położenia kresu dyskryminacji konsumentów ze względu na adres elektroniczny lub miejsce zamieszkania.

 

Posłowie uważają, że nabywca powinien znać tożsamość i dane kontaktowe sprzedawcy. Parlament zachęca do opracowania bezpiecznego i innowacyjnego sposobu dokonywania płatności on-line, który zapewni konsumentowi swobodę decyzji i możliwość wyboru formy płatności, nie będzie nakładał podatków utrudniających lub ograniczających ten wybór oraz zapewni ochronę danych osobowych konsumenta.

 

Przyjęte we wtorek sprawozdanie w sprawie pełnego ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym stanowi odpowiedź Parlamentu na dokument roboczy Komisji Europejskiej z marca 2010 roku i zawiera zalecenia dla dalszych działań Komisji.

 

"Handel elektroniczny niesie wielki potencjał dla poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki i rozwoju jednolitego rynku. Otwiera także korzystne możliwości dla klientów i przedsiębiorców w dobie kryzysu gospodarczego. Dlatego tak ważne jest, aby liderzy Unii Europejskiej zapewnili skuteczne wdrożenie zapisów usuwających ostatnie bariery w handlu elektronicznym i aby obywatele i przedsiębiorcy mogli w pełni wykorzystać jego potencjał", to słowa autora sprawozdania Pablo Ariasa Echeverria (EPP, ES) przed głosowaniem.

 

Komisja pracuje nad nowa dyrektywą w sprawie praw konsumentów oraz zobowiązała się do przedstawienia do 2012 roku kodeksu praw w transakcjach elektronicznych.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...