Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Wyjaśnienie głosowania nad sprawozdaniem Alejo Vidal-Quadrasa w sprawie bezpieczenstwa dostaw gazu

Koledzy,
Bezpieczeństwo dostaw gazu zależy od dywersyfikacji dróg i źródeł dostaw, by uniknąć monopolu państw trzecich, a także, by wykorzystywać mechanizmy rynkowe i wyeliminować wpływ awarii na trasie dostaw.
Trzeba zdecydowanie rozróżnić, jako odbiorców gazu:
- gospodarstwa domowe,
- elektrownie gazowe,
- przemysł.

W rozporządzeniu położono nacisk na możliwość szybkiego przestawienia się dużych odbiorców na inne rodzaje paliwa. Trzeba jednak pamiętać, że turbiny gazowe uniemożliwiają proste stosowanie innych paliw.
Innym problemem jest niejasność dotycząca kojarzenia solidarności i zasad rynkowych. Należy pilnie określić zasady ustalania cen gazu, na wypadek jego awaryjnych dostaw.
UE nie posiada dużo własnego gazu, a nastawia się na to paliwo, natomiast węgiel, który posiada, wkrótce (nawet w takich sytuacjach) nie będzie stosowany ze względu na wiarę Komisji Europejskiej w mało prawdopodobną hipotezę o antropogenicznym oddziaływaniu na klimat. Rosja tym się nie przejmuje i licząc się z dużym odbiorem zewnętrznym, przestawia energetykę na węgiel i energię jądrową.
Głosowałem za niniejszym rozporządzeniem, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że rozwiązuje ono tylko niewielki element problemu bezpieczeństwa energetycznego.
Szkodliwe regulacje zawarte w Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym doprowadzą bowiem nieuchronnie do utraty przez mój kraj, Polskę, dzisiejszego bezpieczeństwa. Wkrótce może zabraknąć nawet 10% energii.


Tekst wystąpienia został zaprotokółowany jako wyjaśnienie głosowania w dniu 21 września 2010.

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...