Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Parlament Europejski potępia karę śmierci dla Sakineh Mohamadi Asztiani

Strasburg, 8/09/2010.  Parlament Europejski stanowczo potępił skazanie Sakineh Mohamadi Asztiani na śmierć przez ukamienowanie. Posłowie ze wszystkich grup politycznych uważają, że niezależnie od okoliczności nic nie uzasadnia wyroku śmierci przez ukamienowanie i nic nie pozwala go zaakceptować. Parlament wezwał władze Iranu do uchylenia wyroków skazujących Sakineh Mohamadi Asztiani oraz do gruntownego zbadania jej sprawy.

 

W rezolucji przyjętej w środę, posłowie wzywają także rząd irański do ponownego rozpatrzenia sprawy Zahry Bahrami, niezwłocznego przyznania jej dostępu do pomocy prawnej i wsparcia konsularnego oraz zwolnienia jej lub zapewnienia uczciwego procesu sądowego. Posłowie apelują też do rządu Iranu o wstrzymanie egzekucji osiemnastoletniego Ebrahima Hamidiego.

 
Zakazać kary śmierci
 

Posłowie wzywają parlament Iranu do przyjęcia przepisów zakazujących kary śmierci przez ukamienowanie. Parlament Europejski wyraża głębokie rozgoryczenie faktem, że Iran, podobnie jak Afganistan, Somalia, Arabia Saudyjska, Sudan i Nigeria, należy do bardzo nielicznej grupy państw, gdzie nadal stosuje się tę okrutną i nieludzką karę. Iranu powinien wprowadzić moratorium na wykonywanie kary śmierci do czasu jej całkowitego zniesienia. Parlament sprzeciwia się uznawaniu za przestępstwo odbywanych za obopólną zgodą stosunków seksualnych między osobami dorosłymi i wzywa władze Iranu, by przestały uznawać za przestępstwo „cudzołóstwo” i homoseksualizm.

 
Uwolnić obrońców praw człowieka
 

Parlament Europejski wzywa władze Iranu do natychmiastowego zwolnienia wszystkich osób przetrzymywanych ze względu na udział w pokojowych manifestacjach i korzystających z przysługującego im podstawowego prawa człowieka do wolności wypowiedzi. Posłowie ponowili apel o uniewinnienie siedmiu przywódców bahaizmu.

 

Parlament apeluje o opracowanie dodatkowych środków w ramach europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie, aby czynnie chronić irańskich obrońców praw człowieka. Wzywa również do rozszerzenia obecnej listy osób i organizacji objętych zakazem wjazdu na terytorium UE i zamrożeniem aktywów o osoby odpowiedzialne za łamanie praw człowieka, represje i ograniczanie wolności w Iranie.

 

Rezolucja została przyjęta stosunkiem głosów (za/przeciw/wstrzymujących się): 658/1/22.

 

Sakineh Mohammadi Asztiani, oskarżona w 2006 roku o to, że po śmierci męża dwukrotnie utrzymywała pozamałżeńskie związki seksualne, została skazana na 99 uderzeń biczem, a karę wykonano w tym samym roku. Została również oskarżona o współudział w zamordowaniu męża, a następnie oczyszczona z zarzutów, po czym oskarżona o cudzołóstwo w czasie trwania związku małżeńskiego i skazana na ukamienowanie.

 

Zahra Bahrami, która udała się do Iranu w celu odwiedzenia rodziny, została aresztowana po protestach w dniu święta Aszury 27 grudnia 2009 r. i zmuszona do przyznania się na antenie telewizyjnej do stawianych jej zarzutów. Nie umożliwiono jej nigdy kontaktu z międzynarodowymi organizacjami praw człowieka, ani władzami holenderskimi.

 

Osiemnastoletni Ebrahim Hammadi został skazany w sierpniu 2010 r. na karę śmierci za „sodomię”, której miał się dopuścić w wieku zaledwie 16 lat, przy czym twierdzi, że przyznanie się do winy zostało wymuszone torturami.

 
 
Tekst rezolucji:
 

Obejrzyj nagranie z debaty, 6 września 2010

 

Przyjęty tekst będzie dostępny tutaj (kliknij na datę 8 września 2010)

 

Komunikat przewodniczącego Jerzego Buzka (11 sierpnia 2010)

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...