Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Porozumienie o wolnym handlu UE-Korea: PE przyjął poprawki, głosowanie końcowe w październiku

Strasburg, 7/09/2010.  Parlament Europejski przyjął poprawki dotyczące środków ochronnych towarzyszących nowemu porozumieniu o wolnym handlu z Koreą Południową. Głosowanie końcowe nad tekstem zostało jednak odłożone do października, aby umożliwić negocjatorom wypracowanie porozumienia z Radą, które pozwoli przyjąć propozycję w pierwszym czytaniu.

 

Klauzule ochronne pozwolą UE czasowo zawieszać redukcje stawek celnych lub podnosić je do poprzednich poziomów, jeśli ich obniżanie groziłoby nadmiernym zwiększeniem importu z Korei Południowej, który mógłby wyrządzić "poważną szkodę" europejskim producentom.

 

Prawo do wnioskowania o wszczęcie postępowania

 

Z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego czy istnieje uzasadnienie dla wprowadzenia środka ochronnego wystąpić będzie mógł rząd państwa członkowskiego, Komisja Europejska, Wewnętrzna Grupa Doradcza UE-Korea, a także zgodnie z poprawkami przyjętymi przez posłów - Parlament Europejski lub stowarzyszenia reprezentujące conajmniej 25% branży.

 

Jeśli zwiększony import stanowi zagrożenie dla gałęzi gospodarki w jednym lub więcej państw członkowskich, ale nie Unii Europejskiej jako całości, Komisja w drodze wyjątku może zezwolić na zastosowanie środka ochronnego w odniesieniu do jednego lub wybranych krajów dotkniętych skutkami nadmiernego importu.

 

Przemysł motoryzacyjny

 

Posłowie domagają się wprowadzenia systemu monitorowania rynku motoryzacyjnego, gdyż to właśnie ten sektor i branże z nim współpracujące najbardziej odczują zwiększoną presję konkurencyjną po wejściu w życie porozumienia o wolnym handlu.

 

Obie propozycje przeforsowane przez Parlament dotyczące możliwości regionalnego zastosowania środka ochronnego oraz prawa do zainicjowania postępowania przez Parlament Europejski będą jeszcze musiały zostać zatwierdzone przez Radę. Dlatego głosowanie nad całością dokumentu odłożono do października.

 

Dzisiejsze głosowanie dotyczyło poprawek do przepisów wprowadzających środki ochronne towarzyszące porozumieniu o wolnym handlu. Parlament ma w tym zakresie uprawnienia do współdecydowania. Samo porozumienie o wolnym handlu, stanowiące formalnie odrębną umowę międzynarodową, zostanie prawdopodobnie zatwierdzone przez Radę 10 września. Aby weszło w życie potrzebna będzie zgoda Parlamentu Europejskiego, nad którą posłowie zagłosują w listopadzie.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...