Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn - sesja plenarna (Strasburg) 6-9 września 2010

 

We wtorek, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zwróci się do posłów w swoim pierwszym orędziu o stanie Unii Europejskiej. W debacie, która rozpocznie się po wystąpieniu szefa Komisji posłowie do Parlamentu Europejskiego będą mieli okazję przedyskutować wszystko, co wydarzyło się w UE od czasu ubiegłorocznych wyborów europejskich w czerwcu i wejścia w życie Traktatu z Lizbony w grudniu 2009 roku.
 
Deportacje ludności romskiej jakie przeprowadza rząd francuski budzą coraz więcej wątpliwości prawnych. Od stycznia Francja deportowała do Bułgarii i Rumunii ponad 8000 obywateli romskiego pochodzenia. Parlament Europejski i Komisja chcą zbadać, czy władze Francji i innych krajów UE dopuściły się naruszenia unijnych przepisów gwarantujących swobodę przemieszczania się i poszanowanie praw podstawowych. Parlament zagłosuje nad rezolucją w tej sprawie.
 
Powodzie w Pakistanie i reakcja Unii na ten kryzys humanitarny będą przedmiotem obrad podczas plenarnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w poniedziałek. W ubiegły wtorek posłowie zasiadający w komisji rozwoju zwrócili uwagę komisarz Kristalinie Georgijewej, że należy lepiej koordynować działania pomocowe UE w przypadkach niszczycielskich powodzi, aby były one skuteczne i widoczne.
 
Jeśli Parlament poprze kompromis zawarty w lipcu z państwami członkowskimi, dalszym zaostrzeniom poddane zostaną zasady przeprowadzania badań i testów z wykorzystaniem zwierząt. Właściwe organy krajowe będą musiały każdorazowo ocenić wpływ projektu badawczego na dobrostan zwierząt z myślą o jak największym ograniczeniu bólu zadawanego zwierzętom i promowaniu alternatywnych metod badawczych.
 
Podczas uroczystego posiedzenia przemówienie wygłosi prezydent największego kraju Afryki Zachodniej - Republiki Mali. Oczekuje się, że w swoim wystąpieniu Amadou Toumani Touré najprawdopodobniej nawiąże do demokratycznych przemian jakie Mali przeprowadziło w okresie dwóch ostatnich dekad, realizacji milenijnych celów rozwoju przed wrześniowym posiedzeniem ONZ w Nowym Jorku oraz kwestii bezpieczeństwa w szeroko rozumianym regionie Sahelu.
 
W środę posłowie i przedstawiciele Komisji będą rozmawiać o toczących się negocjacjach nad wielostronną umową handlową w sprawie walki z naruszeniami własności intelektualnej (ACTA), która ograniczy handel podróbkami. Dziesiąta runda negocjacji odbyła się od 16 do 20 sierpnia w Waszyngtonie.
 
Ograniczanie swobody wypowiedzi, dostępu do informacji i próby kontrolowania mediów przez rządy niektórych krajów członkowskich, to tematy, którymi ponownie zajmie się Parlament Europejski. Dyskusja z udziałem przedstawicieli Komisji rozgorzeje we wtorek w Strasburgu.
 
Pary tej samej płci pozostające w związku małżeńskim lub cywilnym związku partnerskim narażone są na dyskryminację w pracy, uczelni lub kiedy przemieszczają się między państwami członkowskimi UE. Władze niektórych krajów nie uznają bowiem partnera tej samej płci jako członka rodziny. Posłowie będą pytać przedstawiciela Komisji Europejskiej o powody braku konkretnych inicjatyw w tej dziedzinie.
 
Parlament Europejski zapoczątkuje debatę poświęconą przestrzeganiu praw człowieka w Iranie, do której przyczynkiem stały się przypadki Sakineh Mohammadi-Ashtiani, oskarżonej o zdradę i skazanej na śmierć przez ukamienowanie oraz Zahry Bahrami, Iranki holenderskiego pochodzenia aresztowanej podczas protestów ulicznych w grudniu i przetrzymywanej od tego czasu przez władze.
 
Posłowie poddadzą pod głosowanie rezolucję, w której apelują o przyjęcie przepisów zapewniających sprawiedliwe wynagrodzenia dla rolników i przejrzyste ceny dla konsumentów. W tym celu konieczne jest zagwarantowanie pełnej konkurencji na wszystkich etapach łańcucha dostaw. W dokumencie posłowie podpowiadają, jakie zjawiska należy wyeliminować, aby konkurencja była uczciwa.
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...