Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Efekt Carringtona, czyli burza geomagnetyczna wskutek aktywności Słońca
Znając zaangażowanie KE w problematykę walki ze zmianami klimatu, których przyczyny wprawdzie naukowo nie zostały jednoznacznie stwierdzone, zwracam się z zapytaniem odnośnie zjawisk będących podobnie, jak w przypadku zmian klimatu, efektem fluktuacji aktywności Słońca. Aktywność Słońca bowiem zmienia się w przybliżeniu co 11 lat, a jedną z jej miar jest liczba plam słonecznych.

Zgodnie z obserwacjami astrofizyków z amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk (NAS), struktura powierzchni Słońca przypomina sytuację zaobserwowaną 150 lat temu przez Richarda Carringtona. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że w połowie 2013 roku będzie miała miejsce wielka burza geomagnetyczna, która może wywołać uszkodzenie sieci energetycznych, zniszczenie łączności satelitarnej oraz - co niezwykle groźne - globalny black-out.
Pytanie:
Czy KE przewidująca katastroficzne ocieplenie klimatu naszego globu, na którym aktualnie skupia uwagę polityków, uwzględnia w swoich katastroficznych prognozach skutki ewentualnego wystąpienia efektu Carringtona?
Jeśli tak, to w jaki sposób zabezpiecza się w UE instalacje sieci elektrycznej oraz satelity i inne instalacje telekomunikacyjne przed zniszczeniem oraz gwałtownymi zakłóceniami funkcjonowania?


Odpowiedź udzielona przez komisarz Máire Geoghegan-Quinn w imieniu Komisji

(2.9.2010)
 
 

Zagrożenia dla infrastruktury naziemnej i na orbicie wynikające z aktywności Słońca są spowodowane przez szereg zjawisk takich jak nagłe wyrzuty plazmy i struktur pola magnetycznego Słońca (koronalny wyrzut masy, ang. coronal mass ejection - CME) oraz wybuchy promieniowania (rozbłyski słoneczne). Zagrożenia ze strony pogody kosmicznej takie jak efekt Carringtona stanowią dla Komisji niepokojącą kwestię, ponieważ współczesne technologie i plany biznesowe były wprowadzane w okresie minimalnej aktywności Słońca, podczas gdy maksimum tej aktywności przewidywane jest na 2013 rok. W 2006 roku wybuchy radiowe (ang. solar radio burst - SRB) były już 100 razy intensywniejsze niż w czasie minimalnej aktywności Słońca. Według niedawnego badania przeprowadzonego przez QSS-NASA najbardziej pesymistyczny scenariusz hipotetycznego wystąpienia burzy magnetycznej przewiduje straty ekonomiczne dochodzące do 70 mld USD, w tym awarie ok. 80 satelitów i dodatkowe szkody spowodowane awariami systemów nawigacji satelitarnej.

 

Komisja zajmie się tą kwestią w komunikacie w sprawie przyszłych działań Unii Europejskiej w odniesieniu do przestrzeni kosmicznej planowanym na październik 2010 roku. W rozumieniu art. 189 TFUE, który wyodrębnia badania przestrzeni kosmicznej jako osobną politykę UE, planowany komunikat wyznacza potencjalne obszary dla przyszłego zaangażowania UE w tę dziedzinę. Bezpieczeństwo europejskiego potencjału kosmicznego oraz związana z nim infrastruktura naziemna służąca przeciwdziałaniu zagrożeniom naturalnym i zagrożeniom spowodowanym przez człowieka stanowią ważną część analiz Komisji odnośnie do strategii działania UE w tym obszarze. Poza tym Komisja podjęła już następujące działania:

 

1. Lepsze monitorowanie pogody kosmicznej jest jednym z celów określonych w projekcie dotyczącym informacji na temat sytuacji w przestrzeni kosmicznej (Space Situation Awareness - SSA), w który Komisja jest zaangażowana na równi z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).

 

2. W ramach siódmego programu ramowego dotyczącego badań i rozwoju technologicznego (FP7, 2007-2013) trwają lub są planowane szczegółowe projekty badawcze. W ramach inicjatywy przeznaczono 22 mln EUR na działania w ramach tematu „wrażliwość potencjału kosmicznego” obejmującego badania nad pogodą kosmiczną oraz nad unikaniem zderzeń na orbicie. Wybrano do finansowania (o wartości 11 mln EUR) siedem projektów dotyczących badań nad pogodą kosmiczną. Projekty rozpoczynają działanie pod koniec 2010 roku i podejmują badania nad systemem Ziemia-Słońce, zasadami fizycznymi rządzącymi występowaniem kosmicznych zjawisk pogodowych, rozwojem technik ochrony potencjału kosmicznego przed skutkami kosmicznych zjawisk pogodowych oraz nad stworzeniem praktycznego systemu prognozowania pogody kosmicznej. Ochrona infrastruktury naziemnej takiej jak instalacje sieci elektrycznych także została przygotowana. Jest to dziedzina współpracy międzynarodowej i większość finansowanych projektów przeprowadzana jest we współpracy z ważnymi instytucjami z USA, Rosji, Ukrainy oraz kilku innych państw spoza Unii.

 

3. W ramach projektu Commercial Satellites Critical Infrastructure Protection współprowadzonego wraz z USA Komisja zorganizowała w 2010 roku warsztat we Wspólnym Centrum Badawczym, podczas którego zajmowano się m. in. specyficznym ryzykiem wynikającym z aktywności słonecznej.

 

4. Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony[1] odnosi się do sektorów energetyki i transportu, w tym do sieci elektrycznych i rurociągów. Komisja współpracuje z europejską siecią operatorów przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO-E) przy wdrażaniu środków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa zasobów oraz poprawy spójności działania sieci w potencjalnie niszczących warunkach. Ponadto grupa robocza ENTSO-E (Working Group for Critical Systems Protection) prowadzi obecnie analizę wyjaśniającą, na ile burze magnetyczne pośród innych niebezpieczeństw powinny być brane pod uwagę w kontekście projektowania i działania systemów przesyłowych.

 

5. Brukselski oddział regionalny International Space Environment Service (ISES), ESA Noordwijk oraz CNES-CLS[2] udostępniają informacje dotyczące aktywności Słońca potencjalnie zagrożonym operatorom infrastruktury.

 

[1] Dz.U. L 345 z 23.12.2008.
[2] http://www.cnes.fr/web/CNES-en/5249-cls-20-years-working-for-science-and-the-environment.php

komentarz Pana Profesora Zbigniewa Jaworowskiego

 

Szanowny Panie Profesorze,

Myślę, że odpowiedź, jaką Pan otrzymał na pytanie dotyczące efektu Carringtona jest zwykłym bełkotem biurokratycznym, który świadczy że UE nie robi w praktyce nic dla zabezpieczenia europejskich sieci energetycznych przed koszmarną awarią, która może (nie musi) nam grozić około roku 2012/2013. Ale zabezpieczenia techniczne transformatorów elektrownianych oraz dużych sieciowych kosztuje stosunkowo nieduże pieniądze. Zorganizowanie systemu ostrzegania elektrowni o nadciągającej burzy magnetycznej (jest na to czas około 48 godzin - wyłączenie elektrowni na okres burzy ratuje sytuację) byłoby znacznie droższe, gdyby UE musiała stworzyć własny system ostrzegania satelitarnego. Ale to jest klasyczny przykład konieczności współpracy międzykontynentalnej. Jak mi wiadomo, Amerykanie budują taki system obserwacji satelitarnej o uproszczonym wyposażeniu, bardziej jednak odpornym na impuls elektromagnetyczny. Według oceny przedstawionej w raporcie Amerykańskiej Akademii Nauk, w samych USA straty sięgałyby wielu milionów zgonów, wskutek braku prądu na większości terytorium USA. Z braku prądu wyniknie brak gazu, ropy, bo pompy gazo- i ropociągów poruszane są energią elektryczną, której w sieci nie będzie przez długi czas (jeśli jej nie zabezpieczymy). Również benzyny, bo nie będą czynne stacje benzynowe oraz rafinerie. Łańcuch nieszczęść paraliżujących gospodarkę i życie społeczne jest opisany w owym raporcie AAN dość dokładnie, może pani komisarz zechciałaby go przeczytać. Myślę, że powinienem napisać dla Pana tezy projektu powtórnego zapytania w sprawie efektu Carringtona, dotyczące spraw technicznych i praktycznych.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...