Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Niektóre uwagi na temat przyszłej polityki przemysłowej UE
  W Polsce początek procesu fizycznej likwidacji wielu branż przemysłu może być wiązany z błędną polityką jednostronnego otwarcia granic celnych po 1989 roku.
Analizując aktualny stan przemysłu europejskiego, delokalizacje wielu branż głównie na Daleki Wschód, zwłaszcza branż przemysłowych ulokowanych w "starej Unii", oraz deindustralizację w nowych krajach polegającą na fizycznym zlikwidowaniu wielu branż przemysłowych np. w Polsce, Rumunii i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, należy wstępnie wyciągnąć wniosek, iż nie istnieje jednolita, spójna polityka przemysłowa w Unii Europejskiej.

Dotychczasowy stan rzeczy był korzystny dla wysokorozwiniętych przemysłowo krajów UE, którym regulacje otwierające szerzej granice celne UE na import z krajów trzecich przynosiły dodatkowe zyski dzięki eksportowi przemysłowemu. Przykładem tego jest chociażby umowa Unii Europejskiej z MERCOSUR-em, dotycząca otwarcia rynku europejskiego na produkty rolne z Ameryki Południowej, co skutkowało wielkimi ograniczeniami np. w zakresie produkcji wołowiny, czy też buraka cukrowego w nowych krajach UE. Beneficjentem tych rozwiązań były oczywiście wysokorozwinięte kraje przemysłowe UE, które wykorzystując zasadę wzajemności w handlu mogły zwiększyć swój eksport na ten rynek.
Światowy kryzys finansowy oraz związany z tym regres gospodarczy unaoczniły jednak, że Unii Europejskiej potrzebna jest spójna, obejmująca wszystkie kraje członkowskie polityka przemysłowa. W związku z tym, Parlament Europejski wystąpił z inicjatywą nowej dyrektywy pt. "Polityka przemysłowa w erze globalizacji". Ma to być opracowanie o charakterze analitycznym, którego zadaniem jest zarówno ocena aktualnego stanu przemysłu europejskiego, jak i przygotowanie wytycznych na przyszłość.


II. Konkurencyjność globalna - wyzwanie pdstawowe

Aktualnie pojawiają się dwie podstawowe tezy, które - jak sądzę - uściślają sposób analitycznego podejścia do przedstawionego do rozwiązania problemu. Pierwsza z nich to szukanie odpowiedzi na pytanie: jak dostosować politykę przemysłową UE do wyzwań globalizacyjnych? Głównym bowiem czynnikiem kształtującym te wyzwania jest konkurencyjność w skali globalnej, lansowany przez WTO tzw. "wolny handel", który nie zawsze jest zgodny z zasadami wzajemności i uczciwej konkurencyjności. Mamy bowiem do czynienia w wielu przypadkach z dumpingiem zarówno społecznym, jak i ekologicznym. Unia Europejska, chcąc "podciągnąć tyły", tj. przygotować swoją gospodarkę do w/w wyzwań globalnych, winna mieć na to do dyspozycji odpowiedni okres dostosowawczy. Trzeba w tym celu osłonić jednolity rynek europejski przed nadmierną i nieuzasadnioną regulacjami WTO inwazją towarów z krajów trzecich oraz dać czas na podjęcie stosownych kroków dostosowawczych.

Kolejna teza wiąże się z aktywnym kształtowaniem polityki przemysłowej poprzez lansowanie europejskiego, nowego modelu konsumpcji. Wiadomo np., że na ten model składają się takie obszary działalności ludzkiej, jak motoryzacja, czy też komputeryzacja. Wiadomo także, że w tym pierwszym obszarze mamy do czynienia z nadprodukcją, a świat czeka na nowe rozwiązania pozwalające efektywniej i ekologiczniej korzystać społeczeństwom ze swobody przemieszczania się. Chodzi np. o nowe przyjazne dla środowiska pojazdy elektryczne.
Model konsumpcji ostatnio bardzo silnie, zwłaszcza po latach 80-tych ubiegłego wieku, był kształtowany przez wynalazki i innowacje ułatwiające przepływ informacji oraz szybkość podejmowania decyzji. Chodzi oczywiście o szeroko rozumianą komputeryzację.
Kolejnym obszarem wiedzy i innowacji, czekającym na nowe liczne rozwiązania, to obszar określany aktualnie jako tzw. zielone technologie.
Co mieści się pod tą często przez polityków obecnie nadużywaną zbitką pojęciową? Niektórzy politycy zawężają jej rozumienie wyłącznie do odnawialnych źródeł energii, co tendencyjnie ogranicza zarówno cele, jak i narzędzia przyszłościowej polityki przemysłowej opartej na efektywnym i ekologicznym wykorzystaniu ograniczonych i ciągle malejących zasobów.


III. Zielone technologie

Zielone technologie można więc definiować jako takie sposoby działania, które pozwalają lepiej i efektywniej wykorzystywać zasoby surowcowe i energetyczne, a także wiedzę fachową specjalistów. Jest to definicja, która pozwala do zielonych technologii zaliczyć m.in. tzw. technologie clean coal, co może dla niektórych "zielonych" stanowi paradoks nie do przyjęcia.
Wielkie zadanie staje zatem przed technologiami:
- recyklingu materiałowego i energetycznego,
- wykorzystywania niskoenergetycznych surowców i półfabrykatów, np. drewna, czy też takich produktów, jak np. polimerobetony w miejsce niektórych metali i tworzyw sztucznych zarówno do wytwarzania części maszyn i urządzeń, jak i szeroko w budownictwie.
Tak więc, zielone technologie łączą w sobie wszystkie działania, które poprzez efektywność energetyczną (głównie) prowadzą do wytwórczości i usług ekonomicznie efektywnych w przemyśle i rolnictwie. Będzie to możliwe poprzez rozwój innowacyjności:
- z zakresu inżynierii materiałowej,
- w dziedzinie surowcowo-paliwowej,
- w obszarze ICT,
- obejmujący kwestie rolnictwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywnościowego.


IV. Niektóre przykłady innowacji z obszaru zielonych technologii
1. Innowacje ICT
- wspierające efektywność energetyczną poprzez wyłączenia jałowych okresów eksploatacji sieci (inteligentne sieci) oraz innych urządzeń,
- umożliwiające lepsze sterowanie strumieniami materiałów i informacji (logistyka), m.in. e-cities, itp.
2. Innowacje z zakresu inżynierii materiałowej dotyczące
- materiałów żarowytrzymałych i żaroodpornych (efektywność konwersji energetycznej),
- materiałów "idealnie czarnych", tj. efektywnie pochłaniających promieniowanie świetlne oraz materiałów o dużej zdolności do emisji promieniowania cieplnego i światła,
- materiałów, które idealnie przewodzą prąd i ciepło (na bazie Cu i Ag),
- materiałów o dużym oporze cieplnym (izolatory),
- materiałów o niskim oraz wysokim współczynniku tarcia.
3. Innowacje w dziedzinie surowcowo-paliwowej obejmujące
- surowce o niskim nakładzie energii, np. drewno, ceramika, w przeciwieństwie do metali, tworzyw sztucznych, np. stopów Al i polimerów,
- czyste paliwa kopalne, czyli te, które umożliwiają wysoką efektywność konwersji.
4. Innowacje w zakresie produkcji rolno-leśnej obejmujące
- biopaliwa i biomasa,
- produkcję leśną dostarczającą materiały budowlane oraz tworzywa na meble, do produkcji papieru, m.in. po to, by zmniejszyć zapotrzebowanie na energochłonne metale i tworzywa sztuczne,
- przetwórstwo rolne dostarczające zdrową żywność przetwarzaną do formy półfabrykatów i gotowych produktów (zmniejszenie emisji CO2)

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...