Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn - sesja plenarna (Strasburg) 5-8 lipca 2010
W przyszłym tygodniu Parlament wypowie się na temat porozumienia w sprawie dyrektywy dotyczącej wymogów kapitałowych i wynagrodzeń. Zgodnie z wolą sprawozdawcy uzgodniony z Radą tekst proponowanej dyrektywy zawiera ograniczenia wysokości premii i bonusów urzędników bankowych. Banki powinny również utrzymywać większe rezerwy kapitałowe, które pomogłyby im przetrwać zawirowania na rynku finansowym.
 
We wtorek deputowani przedyskutują propozycje zakładające wzmocnienie nadzoru nad organizacjami finansowymi oraz zwiększenie kompetencji kontrolnych przynależnych unijnym instytucjom. Głosowanie w tej sprawie zostanie przeprowadzone w środę.
 
Cztery miesiące temu Parlament odrzucił porozumienie w sprawie wymiany danych bankowych SWIFT ze Stanami Zjednoczonymi. W tym tygodniu Izba może zatwierdzić zmieniony tekst wypracowany w drodze negocjacji z Radą i Stanami Zjednoczonymi. Posłowie domagają się klauzul zabezpieczających przed niewłaściwym wykorzystywaniem danych osobowych. uważają, że UE powinna posiadać system, który umożliwi wstępne przetwarzanie danych przekazywanych do USA.
 
Osoby podróżujące drogą morską zyskają nowe prawa podobne do tych zapisanych w europejskiej karcie praw pasażera lotniczego. Wstępne porozumienie z Radą zostanie najprawdopodobniej zatwierdzone podczas sesji plenarnej w nadchodzącym tygodniu. Nowe przepisy obejmują rekompensaty za opóźnienia, odwołania podróży i wypadki, a także obowiązkową nieodpłatną pomoc dla niepełnosprawnych pasażerów.
 
Sprzedaż mięsa i nabiału pochodzącego od sklonowanych zwierząt i ich potomstwa może zostać zakazana w całej Europie. Wiele będzie zależało od tego czy Parlament zaakceptuje poprawki do legislacji dotyczącej nowej żywności zaproponowane przez parlamentarną komisję środowiska. Członkowie komisji pod przewodnictwem Kartiki Liotard (GUE, NL) zaproponowali również, aby żywność produkowana przy użyciu nanotechnologii obowiązkowo podlegała ocenie ryzyka i była odpowiednio oznakowana.
 
Czystsze powietrze i sprostanie zobowiązaniom dotyczącym ochrony środowiska to główne cele zmian w przepisach dotyczących wymogów środowiskowych instalacji przemysłowych w UE. Surowsze limity emisji zostały zaproponowane zwłaszcza w odniesieniu do pyłu, tlenku azotu i tlenków siarki, które są szczególnie szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.
 
Niedawna decyzja państw UE o otwarciu negocjacji akcesyjnych z Islandią będzie przedmiotem głosowania w Parlamencie Europejskim. Perspektywa przyjęcia Islandii jako 28 członka UE została entuzjastycznie powitana przez parlamentarną komisję spraw zagranicznych. Członkowie komisji podkreślili konieczność rozwiązania kwestii spłaty zadłużenia wobec rządów brytyjskiego i holenderskiego na drodze bilateralnych porozumień.
 
Porozumienie osiągnięte przez parlamentarnych negocjatorów w sprawie organizacji i funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) zostanie przegłosowane w we wtorek w komisji spraw zagranicznych oraz w czwartek podczas posiedzenia plenarnego.
 
Obecnie konsumenci nie mogą mieć pewności, czy meble, które kupują w sklepie nie zostały wykonane z drewna pochodzącego z nielegalnej wycinki. Taki surowiec stanowi około 20% całego rynku drzewnego UE. Długo oczekiwana legislacja w tej dziedzinie daje nadzieje na zatrzymanie nielegalnej wycinki drzew i ukaranie pozbawionych skrupułów sprzedawców.
 
Katastrofa ekologiczna w Zatoce Meksykańskiej stała się impulsem dla parlamentarzystów do przeprowadzenia wraz z przedstawicielami Rady i Komisji Europejskiej debaty na temat wydobycia ropy naftowej oraz procesu jej ekstrakcji. Dyskusja na ten temat została zaplanowana na środę wieczór.
 
We wtorek na forum Parlamentu Europejskiego odchodząca prezydencja hiszpańska przedstawi wnioski i ocenę ostatnich sześciu miesięcy sprawowania przewodnictwa w Unii. Podczas tego posiedzenia premier Zapatero o tym, co udało się osiągnąć podczas pierwszych sześciu miesięcy współpracy trojki Hiszpania - Belgia - Węgry.
 
Parlament przedstawi zalecenia do sposobów reformowania i finansowania polityki rolnej po roku 2013, aby europejskie rolnictwo mogło sprostać wyzwaniom związanym z walką z ocieplaniem klimatu, restrykcyjnymi normami bezpieczeństwa i jakości żywności oraz globalnej konkurencji. Komisja Europejska przedstawi plan reformy WPR jesienią.
 
Posłowie wzywają do zwiększenia zaangażowania społeczności lokalnych we wdrażanie strategii dla Morza Bałtyckiego. W rezolucji, która przyjmą posłowie w Strasburgu Parlament wzywa do lepszego zarządzania funduszami na ochronę środowiska i rozwój infrastruktury.
 
Komisja prawna Parlamentu Europejskiego rekomenduje Izbie zwrócenie się do Komisji Europejskiej o interwencję u władz Litwy oraz - jeśli okaże się to koniczne - o wszczęcie postępowania przeciwko Litwie w sprawie naruszenia artykułu 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...