Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn - sesja plenarna (Bruksela) 5-6 maja 2010

Pełna wersja Biuletynu dostępna jest on-line: [otwórz]

 
Deputowani rozpoczną środowe posiedzenie plenarne o 13.30 od dodatkowej serii głosowań. Na decyzje Parlamentu czekają bowiem wciąż kwestie, które miały być przegłosowane podczas kwietniowej sesji w Strasburgu. Głosowania zostały wtedy przełożone, bo wielu posłów nie dotarło na obrady z powodu wstrzymania ruchu lotniczego.
 
W czwartek 6 maja wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wygłosi przemówienie na forum Parlamentu Europejskiego. Posłowie mają nadzieję, że przy tej okazji uda się osiągnąć postęp w kilku kwestiach ciążących na stosunkach Unii z USA. Wystąpienie wiceprezydenta Bidena odbędzie się niemal dokładnie 25 lat po tym, jak w tym samym miejscu 8 maja 1985 r. do europejskich deputowanych zwrócił się prezydent Ronald Reagan z okazji czterdziestej rocznicy zakończenia II wojny światowej.
 
W wyniku debaty z przedstawicielami Rady oraz Komisji Europejskiej na temat wymiany danych osobowych między USA a UE, deputowani przyjmą rezolucje dotyczące dwóch kwestii: transferu danych bankowych poprzez system SWIFT i odcisków palców, jako standardowej metody identyfikacji pasażera. Zgoda Parlamentu jest niezbędna, aby nadać moc prawną obu porozumieniom UE-USA i UE-Australia.
 
Za specjalne środki bezpieczeństwa na lotniskach, wykraczające poza standardowe procedury unijne, powinno płacić państwo a nie pasażer. Taką poprawkę do projektu dyrektywy chcą wprowadzić posłowie.
 
W środę parlamentarzyści zadecydują czy udzielić absolutorium budżetowego za 2008 rok unijnym instytucjom i agencjom. Komisja kontroli budżetowej przedstawiła swoje zalecenia dotyczące poprawy kontroli wydatków tych instytucji i zaproponowała przyznanie absolutorium wszystkim poza Radą Ministrów i Europejską Akademią Policyjną.
 
Więcej inspekcji i skuteczniejsze sankcje to główne założenia nowego europejskiego planu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt, który zostanie poddany głosowaniu w środę. Efekty obecnego planu, obejmującego lata 2006-10 posłowie oceniają pozytywnie, ale wiele wymogów i zasad należałoby wzmocnić - deklarują deputowani w projekcie rezolucji.
 
Co trzeciemu przypadkowi zachorowania na raka można by zapobiec dzięki lepszej profilaktyce. Posłowie wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków w walce z tą chorobą w projekcie rezolucji przygotowanym przez komisję ds. środowiska i zdrowia publicznego.
 
Jeżeli posłowie zaakceptują zmiany w traktacie lizbońskim zaproponowane przez Radę, w Parlamencie Europejskim przybędzie 18 dodatkowych miejsc jeszcze w tej kadencji, co tymczasowo podniosłoby liczbę posłów do 754. Zgodnie z traktatem, 751 deputowanych (a nie 736 jak obecnie) zajmie ławy poselskie po kolejnych wyborach. Deputowani zdecydują też czy zmiany w Traktacie wymagają zwołania Konwencji.
 
Promowanie samochodów z napędem elektrycznym to jeden z środków przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Kluczem do upowszechnienia tego rodzaju pojazdów jest standaryzacja, uważają posłowie. Kwestii tej poświęcona będzie debata plenarna z udziałem Rady i Komisji. Ich przedstawiciele odpowiedzą na dwie interpelacje poselskie.
 
Koszty "nieprawidłowości finansowych" zmalały co prawda z 1 024 mln EUR w 2007 r. do 783,2 mln EUR w 2008 r., ale Komisja i państwa członkowskie powinny skuteczniej kontrolować wykorzystanie funduszy unijnych - uważa komisja kontroli budżetowej Parlamentu. Jej sprawozdanie będzie przedmiotem debaty plenarnej w czwartek.
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...