Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn - sesja plenarna (Strasburg) 19-22 kwietnia 2010 r.

Bruksela, 16/04/2010. 
 
 
Parlament wypowie się w sprawie nowelizacji legislacji dotyczącej efektywności energetycznej budynków i systemu oznaczania efektywności energetycznej produktów. Przedsięwzięcia te są częścią tzw. pakietu "Energia- klimat 2008". Zostały one zatwierdzone przez Radę Ministrów w zeszłym roku, ale muszą jeszcze otrzymać autoryzację komisji przemysłu (w poniedziałek) a następnie całego Parlamentu (w środę).
 
 
Za specjalne środki bezpieczeństwa na lotniskach, wykraczające poza standardowe procedury unijne, powinno płacić państwo a nie pasażer. Taką poprawkę do projektu dyrektywy chcą wprowadzić posłowie. Parlament zagłosuje nad nią w Strasburgu.
 
 
Europejczycy korzystający z usług lotniczych poza UE powinni być informowani, którzy przewoźnicy znaleźli się na unijnej czarnej liście - uważają posłowie z komisji ds. transportu. W poniedziałek, w odpowiedzi na ich interpelację, KE poinformuje ile państw korzysta już z "czarnych list przewoźników lotniczych" i w jaki sposób państwa członkowskie monitorują standardy bezpieczeństwa lotniczego poza Unią.
 
 
W środę parlamentarzyści zadecydują czy udzielić absolutorium budżetowego za 2008 rok unijnym instytucjom i agencjom. Komisja kontroli budżetowej przedstawiła swoje zalecenia dotyczące poprawy kontroli wydatków tych instytucji i zaproponowała przyznanie absolutorium wszystkim poza Radą Ministrów i Europejską Akademią Policyjną.
 
 
Więcej inspekcji i skuteczniejsze sankcje to główne założenia nowego europejskiego planu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt, który zostanie poddany głosowaniu w Strasburgu. Efekty obecnego planu, obejmującego lata 2006-10 posłowie oceniają pozytywnie, ale wiele wymogów i zasad należałoby wzmocnić - deklarują deputowani w projekcie rezolucji.
 
 
Grupy polityczne przedstawią swoje priorytety legislacyjne na rok 2010 podczas najbliższej debaty z przewodniczącym Barroso, który zaprezentuje program prac ustawodawczych Komisji na najbliższy rok. Przewiduje się, że kluczowe będą cztery kwestie: kryzys gospodarczy, społeczna gospodarka rynkowa, "agenda socjalna" i miejsce obywatela w działaniach UE, polityka zagraniczna oraz modernizacja instrumentów i metod działania unijnych instytucji.
 
 
Parlament prawdopodobnie potwierdzi swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie udostępniania Australii i USA danych osobowych obywateli UE. Głosowaniu poddane zostaną dwie kwestie: transfer danych bankowych poprzez system SWIFT i odcisk palca, jako standardowa metoda identyfikacji pasażera.
 
 
Dostęp do pieniędzy na projekty promujące rozwój regionalny będzie szybszy i prostszy w najbardziej dotkniętych kryzysem państwach członkowskich. W ramach strategii przeciwdziałania kryzysowi planuje się również podwyższenie zaliczek na projekty, których celem jest tworzenie nowych miejsc pracy.
 
 
Każda reforma Wspólnej Polityki Rolnej powinna zmierzać do uproszczenia przepisów i procedur. Od tego zależy konkurencyjność europejskiego rolnictwa, tworzenie miejsc pracy i zdrowy rozwoju obszarów wiejskich - stwierdzają posłowie w projekcie rezolucji, która zostanie przyjęta we wtorek.
 
 
Koszty "nieprawidłowości finansowych" zmalały co prawda z 1 024 mln EUR w 2007 r. do 783,2 mln EUR w 2008 r., ale Komisja i państwa członkowskie powinny skuteczniej kontrolować wykorzystanie funduszy unijnych - uważa komisja kontroli budżetowej Parlamentu. Jej sprawozdanie będzie przedmiotem debaty plenarnej w środę.
 
 
Do roku 2013 każdy obywatel Europy powinien mieć dostęp do szerokopasmowego internetu w konkurencyjnej cenie a także umieć się posługiwać technologiami cyfrowymi na tyle, aby móc w pełni uczestniczyć w życiu społecznym w sieci.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...