Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Sesja plenarna (Strasburg) 8-11 lutego 2010r.

Parlament głosuje w sprawie nowej Komisji Europejskiej. Głosowanie w sprawie nowej Komisji Europejskiej odbędzie się we wtorek po południu. Posłowie mogą zatwierdzić lub odrzucić w całości nowe kolegium komisarzy, którzy mają sprawować swe funkcje przez na najbliższych pięć lat. Posłowie będą także głosować nad rezolucją w sprawie nowego porozumienia o współpracy między obiema instytucjami oraz nad rezolucjami, w których grupy polityczne wyrażą swe stanowiska odnośnie nowej Komisji.

 

Parlament oceni przygotowania do członkostwa w UE. Parlament Europejski najprawdopodobniej pozytywnie oceni starania poczynione w ubiegłym roku przez Chorwację i Byłą Jugosłowiańska Republikę Macedonii w ramach przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej. Parlament zwróci uwagę na niewielkie postępy poczynione przez Turcję na drodze do wypełnienia kryteriów kopenhaskich. Głosowanie nad rezolucjami i debata zaplanowane zostały na środę.

 

Debata w sprawie wykorzystywania skanerów do prześwietlania pasażerów na lotniskach. Posłowie oraz przedstawiciele Rady i Komisji Europejskiej będą debatować o wykorzystywaniu urządzeń prześwietlających pasażerów na lotniskach. Debata przewidziana jest w kilka tygodni po nieudanym zamachu na samolot lecący do Detroit i po tym, jak zarządy kilku lotnisk poinformowały o zastosowaniu zaawansowanych technologicznie urządzeń do kontroli pasażerów i bagażu. Komisja Europejska opublikuje w najbliższych tygodniach opracowanie zawierające ocenę skutków stosowania skanerów na lotniskach.

 

SWIFT: Parlament zajmie stanowisko w sprawie kontrowersyjnego porozumienia. Do posłów należeć będzie ostatnie słowo w sprawie prowizorycznego porozumienia podpisanego przez ministrów 27 państw członkowskich dotyczącego wymiany informacji z USA o transakcjach finansowych. Porozumienie ma na celu ułatwić walkę z międzynarodowym terroryzmem. Odrzucenie porozumienia przez PE oznaczałoby, że starci ono moc prawną, a taką właśnie rekomendację przyjęła w czwartek komisja wolności obywatelskich. 

 

Ukraina: debata i rezolucja na temat sytuacji po wyborach prezydenckich. Debata Parlamentarna na temat sytuacji na Ukrainie odbędzie się w środę z udziałem posłów powracających z Kijowa po drugiej turze wyborów prezydenckich w tym kraju. Parlament zagłosuje nad rezolucją na ten temat na następnej sesji plenarnej, w czwartek, 25 lutego.

 

Fundusze regionalne na budownictwo mieszkaniowe dla „zmarginalizowanych społeczności”. Środki na remonty i budowę nowych mieszkań, jako forma pomocy dla „zmarginalizowanych społeczności”, będą mogły pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozporządzenie w tej sprawie będzie głosowane w środę.

 

Równość kobiet i mężczyzn: Europejska Karta Praw Kobiet? Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny ma specyficzny wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy i na ich życie osobiste. Wymóg równouprawnienia płci powinien być uwzględniony we wszystkich dziedzinach polityki, twierdzą posłowie, tak, aby poprawić sytuację kobiet w całej UE. W Parlamencie odbędzie się debata i głosowanie na temat rocznego sprawozdania za rok 2009 w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej. W sprawozdaniu znalazł się wniosek o opracowanie Europejskiej Karty Praw Kobiet. Posłowie upominają się o prawo kobiet do łatwego dostępu do środków antykoncepcyjnych i aborcji. 

 

Zapobieganie zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej. Parlament Europejski wypowie się w sprawie porozumienia pomiędzy europejskimi partnerami społecznymi na temat zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitalnym, jednym z najczęstszych zagrożeń zdrowia pracowników służby zdrowia w całej UE.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...