Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Podsumowanie prac w PE przez prof. Adama Gierka dla Gazety Wyborczej
 
Prof. Adam Gierek
 

Trudno mówić o jakichś osiągnięciach o charakterze legislacyjnym - minęło zaledwie pół roku od rozpoczęcia nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. W związku z przedłużającym się procesem przesłuchań nowych komisarzy, brak jest większych ilości nowych wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej skierowywanych do Parlamentu Europejskiego.

Aktualnie jestem zastępcą sprawozdawcy (shadowem) z ramienia komisji ITRE (Przemysłu, Badań Naukowych i Energii) w następujących projektach:

1. sprawozdania Adiny-Ioany Valean w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej we Wspólnocie Europejskiej

2. sprawozdania Leny Ek w sprawie wniosku do decyzji PE i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskich.

Pierwsze sprawozdanie w sprawie rozporządzenia dot. zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej we Wspólnocie Europejskiej dotyczy w szczególności lepszej harmonizacji i dokładniejszych informacji dostarczanych Komisji Europejskiej w celu poprawy integracji europejskiej w zakresie energetycznym, a także bezpieczeństwa i solidarności w tym zakresie. Impulsem do przygotowania wspomnianego wniosku były problemy z dostawą gazu w styczniu ubiegłego roku z Rosji poprzez Ukrainę.

Drugie sprawozdanie dotyczy wniosku do decyzji PE i Rady BONUS-169, który w oparciu o przepisy Traktatu Lizbońskiego prowadzi do wspólnych badań wszystkich 8 nadbałtyckich państw UE oraz ewentualnie Rosji nad zachowaniem tego bardzo złożonego ekosystemu w stanie pozwalającym w sposób optymalny służyć tym państwom.

W obu wymienionych projektach uwzględniany jest interes naszego kraju.

 

Są to aktualnie moje główne zadania w pracach komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).

 

Ponadto, na forum komisji ITRE wystąpiłem z inicjatywą przeprowadzenia studium nt. "Polityka socjalna a konkurencyjność gospodarek państw członkowskich - stan rzeczy oraz skutki Traktatu Lizbońskiego".

 

Wraz z Posłami Silvią Ticau oraz Justasem Paleckisem wyszedłem z inicjatywą organizacji hearingu w sprawie projektów budynków "zeroemisyjnych" oraz w sprawie rewitalizacji budynków z wielkiej płyty.

 

Biorę udział w pracach wspomnianej komisji ITRE oraz ENVI (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) dotyczących zagadnień energetyczno-klimatycznych.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...